Najnowsze wiadomości

Sromów

Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich – założone przez Juliana Brzozowskiego, ludowego rzeźbiarza, który jest twórcą kilkustet drewnianych figur o tematyce historycznej oraz religijnej. Na muzeum składają się 4 pawilony. W pierwszym pawilonie znajduje się 400 rzeźb, które składają się na cykle tematyczne: Bożonarodzeniowa Szopka Betlejemska, Procesja Bożego Ciała, Wesele Łowickie. Większość […]

Walewice

Pałac w Walewicach powstał w 1783 roku dla szambelana Anastazego Walewskiego wg projektu Hilarego Szpilowskiego. Jeden z pierwszych pałaców klasycystycznych, zbudowanych na planie prostokąta. Korpus główny łączy się z bocznymi pawilonami za pomocą arkadowych galerii. Pałacowy portyk tworzą cztery kolumny z kapitelami w stylu jońskim. W tympanonie umieszczony jest herb […]

Waliszew

Kościół drewniany, na planie krzyża, został zbudowany w 1763 roku z fundacji Adama Lasockiego. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej, pokryta dachem namiotowym. Dwór w Psarach wybudowany w 1892 roku i położony w środku parku. Sam park założono prawdopodobnie w czasie budowy dworu, a jego projektantem był Walerian Kronenber.

Zduny

Pierwszy kościół istniał już przed 1369 rokiem. W 1779 roku został wzniesiony nowy kościół dedykowany św. Jakubowi.Obecny murowany został ukończony w 1907 roku. Wzniesiony w stylu neogotyckim. Trójnawowy z trzema wieżami.

Łowicz – Bazylika katedralna

Kościół został ufundowany w 1100 roku przez księcia rezydującego na Mazowszu (prwadopodobnie Władysława Hermana), potem został rozbudowany przez arcybiskupów gnieźnienskich. 25 kwietnia 1433 roku został podniesiony do rangi kolegiaty. Barokowy kościół swój wygląd uzyskał w XVII wieku po przebudowie zarządzonej przez abpa Macieja Lubienskiego i wykonanej przez Andrzeja i Tomasza […]

Łowicz – Gmach dawnej poczty konnej

Gmach został zbudowany w lastach 1828-1829 na terenie byłego folwarku misjonarzy. Obecnie urząd poczty i telekomunikacji.

Łowicz – Gmach pomisjonarski

Budowę gmachu seminarium z fundacji prymasa Michała Radziejowskiego rozpoczęto w 1689 roku, autorem projektu jest Tylman z Gameren. W 1700 roku seminarium zostało erygowane, a jego prowadzeniem mieli się zająć sprowadzeni do Łowicz misjonarze. W czasie II wojny światowej gmach został prawie całkowicie zniszczony, pozostało tylko skrzydło południowe. W latach […]

Łowicz – Klasztor Bernardynek

Jednonawowy kościół w stylu barokowym zbudowany przez Tomasza Poncini w 1650 roku z fundacji Marcina i Euforyzny Sadowskich. W tym samym roku dokonano jego konsekracji.

Łowicz – Kościół i klasztor pobernardyński

Pierwszy drewniany kościół oraz klasztor dla zakonu żebraczego bernardynów został ufundowany przez abpa Jana Gruszczyńskiego około 1468 roku. Kościół pierwotnie posiadał wiele dzieł sztuki, a klasztor bogaty księgozbiór. Skrzydło wschodnie klasztoru zostało zbudowane w końcu XVI i powiekszne przed 1603 rokiem. Pozostałe skrzydła zostały wzniesione lub przebudowane około 1762 roku. […]

Łowicz – Kościół i klasztor podominikański

Budowę kompleksu klasztornego rozpoczęto w 1414 roku z fundacji Benedykta z Modlnej i Wojciecha z Bielaw. Pierwotnie zabudowania gotyckie, obecne pochądzą prawdopodobnie z 2. połowy XVII wieku. W latach 1818-1829 klasztor przebudowano na koszary, dobudowano stajnie i ujeżdżalnię. W prezbiterium urządzono salę balową. Wnętrze często remonotwano.

Łowicz – Kościół Mariawicki

Kościół budowany w latach 1907-1909 w stylu neogotyckim. Jego projektant nie jest znany. W 2002 roku kościół został wpisany na listę zabytków.

Łowicz – Kościół Ojców Pijarów

Kościół został zbudowany w latach 1672-1680 z fundacji Jana Szamowskiego (kasztelana gostyńskiego), Wojciecha Zimnego (chłopa z Bobrownik) oraz innych darczynców; rozbudowany z fundacji arcybiskupa Michała Radziejowskiego w XVII/XVIII wieku. Konsekracja Kościoła miała miejsce w lipcu 1749 roku. Gospodarzami kościoła i Kolegium od 1668 roku są Ojcowie Pijarzy. W 1831 w […]

Łowicz – kościół poewangelicki

Kościół budowany był w latach 1838-39 wg projektu Jana Łuczaja, z modyfikacjami Henryka Marconiego. Murowany, na planie prostokąta, z sześćiolumnowym portykiem z Okiem Opatrzności w tympanonie.

Łowicz – Kościół Św. Ducha

Kościół zbudowano w 1404 roku, w 1559 spłonął, odbudowany po 1621 roku. Z fundacji abpa Wawrzyńca Gembickiego zbudowano wieżę, która zpstała nadbudowana i odrestaurowana w 1904 roku. W 1657 roku kościół restaurowano, po pożarze w 1753 roku nadano budowli formy barokowe. Zmodernizowany w XIX wieku.

Łowicz – Kościół św. Leonarda

Dawniej drewniany, w 1635 roku murowany, kościół z fundacji aptekarza Andrzeja Cebrowskiego. Wnętrze zostało wypalopne w 1939 roku. Zrekonstruowany w części murowanej staraniem ks. proboszcza Józefa Wieteski w latach milenium chrztu Polski.

Łowicz – Nowy Rynek

Nowy Rynek – jeden z trzech trójkątnych rynków w Europie (prócz Bonn i Paryża). Otoczony kamienicami z XVIII i XIX wieku. Dawniej znajdował się tu ratusz z sukiennicami, zniszczony przez pożar w 1525 roku. Na rynku odbywały się cotygodniowe targi w poniedziałki oraz 2 doroczne jarmarki. W 2007 roku Nowy […]

Łowicz – Ratusz

Budynek ratusza wzniesiono w 1828 roku wg projektu Bonifacego Witkowskiego. Należy on do najciekawszych obiektów klasycystycznych w Polsce. Zbudowany na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z wieżą, na której znajduje się zegar wybijający miejskie kuranty. Na piętrze znajduje się sala radziecka, miejsce spotkań rady miejskiej, ozdobiona malowidłami przedstawiającymi 36 herbów dawnych województw […]

Łowicz – Rezydencja biskupa

Rezydencja Biskupa Łowickiego – Dwór ufundowany przez dziekana łowickiego Wojciecha Krajewskiego. Pod koniec XVIII wieku siedziba biskupa sufragana.

Łowicz – Ruiny zamku prymasowskiego

Zanim powstał zamek, prawdopodobnie w tym samym miejscu istniał gród, a w początkach XIV wieku istniało tu drewniano-ziemskie castrum, będące własnością arcybiskupów gnieźnieńskich. Zamek powstał w czasach Kazimierza Wielkiego, a jego twórcą był Jarosław Bogoria Skotnicki. Był zbudowany na planie kwadratu, murowany. W pierwszej połowie XVI wieku zamek został rozbudowany […]

Łowicz – Stary Rynek

Znajdują się przy nim Ratusz Miejski, Kolegiata i Gmach Pomisjonarkski, jak również zabytkowe kamienice i tablice pamiątkowe. Pełnił funkcje handlowe, od średniowiecza odbywały się na nim targi cotygodniowe oraz doroczne jarmarki. Na środku rynku znajdował się ratusz, który w późniejszym czasie był składem soli, karczmą, wartownią wojskową, około 1830 roku […]

Łowicz – Zespół romantyczny gen. Klickiego

Na zespół romantyczny generała Klickiego składają się: baszta, pałacyk, kaplica i domek dozorcy. Zespół wzniesiono w 1824 roku. Obecnie w pałacu mieści się Galeria Malarstwa Współczesnego Zofii i Romana Artymowskich oraz izba pamiątek po gen. Stanisławie Klickim.

Gmina Bielawy: Gimnazjum im.Józefa Chełmońskiego w Bielawach

  Historia Gimnazjum powstało uchwałą Rady Gminy w 1999r. W 2002 nadano szkole imię Józefa Chełmońskiego, również w 2002 roku szkoła otrzymała sztandar. W 2003 roku szkoła otrzymała salę gimnastyczną i 4 nowe izby lekcyjne. W roku 2009 zmodernizowano gmach główny.   Struktura szkoły Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010: […]

Gmina Bielawy: Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Sobocie

Historia Szkoła powstała w 1934 roku w pobliżu parku w Sobocie.   Struktura szkoły Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010: 58 Ilość klas: 6 W szkolne uczy: 11 nauczycieli (3 dyplomowanych, 4 mianowanych, 4 kontraktowych) Dyrektormgr Barbara PawlczykWykształcenie:Studia Rolnicze w zakresie agronomii na Akademii Rolniczej w PoznaniuStudia podyplomowe z zakresu […]