Najnowsze wiadomości

Nie każde gimnazjum tak samo wspomaga uczniów

Centralna Komisja Egzaminacyjna po raz pierwszy opublikowała tzw. Edukacyjną Wartość Dodaną dla gimnazjów w latach 2006-2008. Wskaźnik ten obrazuje przyrost wiedzy uczniów w czasie nauki w gimnazjum. Do jego opracowania posłużyły odpowiednio zanalizowane wyniki sprawdzianu kompetencyjnego w klasach VI oraz egzaminów gimnazjalnych. Wyniki są oficjalne, stanowią ciekawy instrument do porównywania […]

W 35 dni dookoła Polski – rowerem

– Jeśli dziś miałbym do wyboru podróż do Tunezji lub jeszcze raz jechać przez Polskę dookoła rowerem, na pewno wybrałbym to drugie – mówi Emil Domińczak, który wraz z Pawłem Sałatą na przełomie lipca i sierpnia jechał rowerem dookoła Polski. Podróż trwała 35 dni, w tym czasie pokonali 3.208 km. Trzy razy nocowali pod gołym niebem.

Wnukowie rowerami dojechali w Bieszczady

Krosno, Jasło, Nowy i Stary Sącz, Piwniczna – to główne cele rowerowej wycieczki znanych amatorów turystyki rowerowej, Aleksandry i Wacłwa Wnuków z Łowicza. Tym razem łowiczanie wybrali się na urlop w Bieszczady. W ciągu 10 dni pokonali 1219 km.

Matury – spojrzenie z dystansu

Wyniki zdawanych w maju egzaminów maturalnych dotarły do szkół średnich pod koniec czerwca. Zamieszanie związane z zakończeniem roku szkolnego, a potem wakacje i urlopy dyrektorów powodowały, że dopiero teraz, ze spokojem, możemy zaprezentować naszym czytelnikom obszerny przegląd wyników jakie osiągnęli uczniowie szkół na naszym terenie. Są ciekawe. Próbując te wyniki […]

Wrzesień 1939 r. w Bełchowie

Na Ziemi Łowickiej jest wiele miejsc uświęconych krwią polskiego żołnierza. Jednym z nich jest Bełchów, który 12 września 1939 r. stał się widownią bohaterskich walk z niemieckim najeźdźcą. Walki te opisuje Jan Czubatka, inicjator uroczystości upamiętniających 70. rocznicę tych wydarzeń. Pierwszego września 1939 r. Bełchów mijał parowóz z wielkim dzwonem. […]

Błogosławiony ze Zdun

W przeddzień – określanej już dziś jako historyczna – swej wizyty duszpasterskiej w Łowiczu, Jan Paweł II dokonał w czasie mszy świętej na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie uroczystego aktu beatyfikacji 108 męczenników pomordowanych w czasie II wojny światowej. Wśród kapłanów i osób świeckich, którzy zostali uznani za błogosławionych, znalazł […]

Ks. Stefan Wyszyński w Maurzycach

W biografii księdza Stefana Wyszyńskiego odnaleźć można wiele dramatycznych wydarzeń związanych z najnowszą historią Polski. Zawsze jednak, bez względu na okoliczności, wykazywał wielki hart ducha, niosąc pomoc cierpiącym i potrzebującym. Tak też byłow czasie II wojny świa­towej, kiedy wraz z uchodźcami z Zakładu dla Ociemniałych i Niedowidzą­cych w Laskach znalazł […]

Zginęła w obronie Ojczyzny

Jej nazwisko widnieje na tablicy pamiątkowej, umieszczonej w 1968 r. w holu Muzeum, wśród 40. nazwisk nauczycieli i absolwentów łowickich szkół, którzy oddali życie podczas II wojny światowej.   Przez 70 lat o jej losach nie wiedzieli nawet najbliżsi. Będąc przekonani, że zginęła już na początku wojny, na grobowcu rodzinnym […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2009

Średnia uzyskana przez uczniów gimnazjów z powiatu łowickiego z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego jest najwyższa w okręgu czyli w województwie łódzkim i świętokrzyskim. Wynosi w tym roku w powiecie 28,61 pkt. Jest o ponad 2 punkty wyższa od średniej wojewódzkiej wynoszącej 26,40 pkt. Średnia krajowa jest jeszcze niższa i wynosi […]

Analiza wyników testu po szkole podstawowej 2009

Po raz ósmy uczniowie kończący szkołę podstawową pisali sprawdzian szóstoklasisty, a łowickie szkoły uzyskały wyniki dość dobre w porównaniu ze średnią wojewódzką (22,74 punktów na 40 możliwych) i krajową (22,6). Średnia powiatu łowickiego wyniosła 22,98 pkt. Sprawdzian ten jest niezbędny, aby skończyć szkołę. Testu nie można nie zdać, ale wyniki […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2009

Klaudyna Szkup, Łukasz Łaziński i Zbyszek Kazimierski są jedynymi w tym roku laureatami z powiatu łowickiego w wojewódzkich konkursach przedmiotowych dla gimnazjalistów. Finalistów jest też mało, bo tylko ośmiu na cały powiat. Ogólna opinia jest taka, że konkursy tym razem były bardzo trudne.   Klaudyna Szkup  z Łowicza uczennica III […]

Informacja o wynikach z egzaminu gimnazjalnego 2009 w OKE Łódź

  Arkusz standardowy w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2009 roku rozwiazywało 44649 uczniów (98% wszystkich przystępujących do tej cześci egzaminu). Uczniowie z dysleksją stanowili 8,9% zdających egzamin gimnazjalny. 924 uczniów pracowało na egzaminie z arkuszami dostosowanymi do ich potrzeb. Poniższe zestawienia uwzględniają również laureatów konkursów przedmiotowych.   W […]

Jak w Zdunach z pijaństwem walczono

KH nr 1 (24), 16 kwiecień 2009 Statystyka pijaństwa Dzieje Zdun są ściśle związane z dziejami narodu walczącego w XIX wieku o swoją tożsamość i podmiotowość z carskim samodzierżawiem. Wyrazem tego była też walka z pijaństwem, świadomie i celowo akceptowanym i popieranym przez zaborcę. Najlepszym tego dowodem były opublikowane w […]

O rodzie Walewskich

Nazwisko Walewski jest najczęściej kojarzone z postacią Aleksandra Walewskiego, ministra spraw zagranicznych Francji w czasach Napoleona III, naturalnego syna cesarza Napoleona I i Marii Wawelskiej. Pewnie nie ma w tym nic dziwnego. W końcu był on owocem miłości, która stała się tematem książek i filmów. Natomiast o wiele mniej bądź […]

Sprawa Grzelakowej

Przyczynek do dziejów łowickiej „bezpieki” Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu od samego początku swego istnienia borykał się z problemem rekrutacji kadr. Wiązało się to z faktem, iż do pracy w „bezpiece” zgłaszali się ludzie z wykształceniem podstawowym (czasami nawet takiego nie posiadali), o niskiej inteligencji, widzący często w UB […]

Wielką sławę zrobił, bo walecznie się bił

W tym roku mija 200 lat od bitwy pod Raszynem, będącej początkiem narodzin legendy armii Księstwa Warszawskiego oraz jej naczelnego wodza – księcia Józefa Poniatowskiego. Starcie to miało też swego łowickiego bohatera – kpt. Wincentego Zawadzkiego.   Jego śmierć nie utrwalili, tak jak w przypadku żołnierza – poety płk Cypriana […]

Melioranci muszą naprawiać Słudwię

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi przygotowuje się do ponownego wkroczenia na Słudwię – tym razem po to, by zlikwidować skutki poprzednich prac. Chodzi o wprowadzenie w życie decyzji wydanej przez RDOŚ Środowiska w Łodzi w sprawie prac konserwacyjnych, które ZMiUW prowadził na korycie Słudwi w drugiej połowie roku. […]

Anna Staniszewska Łowiczaninem Roku 2008

10 lat od pierwszego wyboru Łowiczanina Roku, tym razem została nim, po raz pierwszy, kobieta. Tytuł Łowiczanina Roku nadajemy od 11 lat w uznaniu zasług dla Łowicza i Ziemi Łowickiej. Promujemy postawy i dokonania niekoniecznie niezwykłe – choć i takie się zdarzały – ale zawsze cenne dla naszej lokalnej społeczności, […]

Prawdziwa Łowiczanka. Anna Staniszewska – Łowiczanin Roku 2008

Uhonorowana tytułem jest prezesem łowickiego koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych, animatorką tego środowiska, hafciarką znaną ze sztandarów i strojów ludowych, w których tańczą i śpiewają członkowie ludowych zespołów. Jest też niewątpliwie miłośniczką i żywą wizytówką Ziemi Łowickiej i nieliczną przedstawicielką swojego pokolenia mówiącą łowicką gwarą.     Wyboru Anny Staniewskiej 1 […]

Mówią o Annie Staniszewskiej

Ona to robi dla twórców– Na temat samej jej twórczości nie będę się wypowiadać, bo wszyscy wiedzą, zresztą sam minister ją nagrodził – mówi o Annie Staniszewskiej Barbara Frątczak, twórczyni ludowa z Łowicza, zajmująca się malowaniem bombek i wydmuszek. Nasza rozmówczyni poznała Staniszewską kilka lat temu w łowickim skansenie, gdzie […]

By nie pozostały tylko ubeckie papiery

W marcu tego roku ukazał się w „NŁ” nasz artykuł „Upamiętnić łowickiego Przemyka. Jego celem było przypomnienie postaci Janka Piwowarczyka, maturzysty łowickiego Liceum Handlowego, harcerza i esperantysty, który tak samo jak inny utalentowany maturzysta – Grzegorz Przemyk zginął z rąk funkcjonariuszy komunistycznej władzy. Występowaliśmy z apelem do władz miasta i […]

Byłem jeńcem wojennym

    Ciąg dalszy wspomnień Henryka Krzeszewskiego przedstawiających jego tułaczkę  w latach II wojny światowej   Wrzesień 1941 r., praca w Swinemünde W końcu września przyszedł  do nas wieczorem wachman i przeczytał trzy nazwiska, w tym moje. Oświadczył, że mamy się na jutro przygotować do odjazdu. Zawieziono nas do Swinemünde […]

Dawni fotografowie Łowicza

Kiedy oglądamy stare rodzinne  fotografie, nie zawsze pamiętamy kogo przedstawiają. Im starsza fotografia, tym trudniej przychodzi nam ją opisać i odpowiedzieć na proste skądinąd pytanie, kto na niej jest? Czy jest to nasza prababcia, nasz pradziadek, a może ich bliższa lub dalsza rodzina? Podobnych pytań może być setki lub tysiące. […]