Najnowsze wiadomości

By nie pozostały tylko ubeckie papiery

W marcu tego roku ukazał się w „NŁ” nasz artykuł „Upamiętnić łowickiego Przemyka. Jego celem było przypomnienie postaci Janka Piwowarczyka, maturzysty łowickiego Liceum Handlowego, harcerza i esperantysty, który tak samo jak inny utalentowany maturzysta – Grzegorz Przemyk zginął z rąk funkcjonariuszy komunistycznej władzy. Występowaliśmy z apelem do władz miasta i […]

Byłem jeńcem wojennym

    Ciąg dalszy wspomnień Henryka Krzeszewskiego przedstawiających jego tułaczkę  w latach II wojny światowej   Wrzesień 1941 r., praca w Swinemünde W końcu września przyszedł  do nas wieczorem wachman i przeczytał trzy nazwiska, w tym moje. Oświadczył, że mamy się na jutro przygotować do odjazdu. Zawieziono nas do Swinemünde […]

Dawni fotografowie Łowicza

Kiedy oglądamy stare rodzinne  fotografie, nie zawsze pamiętamy kogo przedstawiają. Im starsza fotografia, tym trudniej przychodzi nam ją opisać i odpowiedzieć na proste skądinąd pytanie, kto na niej jest? Czy jest to nasza prababcia, nasz pradziadek, a może ich bliższa lub dalsza rodzina? Podobnych pytań może być setki lub tysiące. […]

Uczyła szacunku i tolerancji

Zduńskie liceum ogólnokształcące nigdy nie było szkołą prowincjonalną. Od początku słynęło z wysokiego poziomu nauczania, świetnej atmosfery, a przede wszystkim silnej więzi ze środowiskiem, z którego wyrosło i któremu służyło. Niemała była w tym zasługa nauczycieli wychowanych i ukształtowanych jeszcze w II Rzeczypospolitej. Jedną z wybitniejszych osobowości w historii szkoły […]

Gdy w Łowiczu Szkoci rządzili

Poczet burmisrzów miasta Łowicza. Przed kilku laty rozpoczął się exodus Polaków na Wyspy Brytyjskie, a przecież kiedyś było dokładnie odwrotnie. Przed 300-400 laty nie my emigrowaliśmy na Wyspy, ale do nas przybywali tłumnie Brytyjczycy. Liczne świadectwa pobytu Szkotów lub Anglików odnaleźć można również na kartach dokumentów okresu staropolskiego w Łowiczu. […]

Księżacy u Hansa Franka

Jak wyglądały uroczystości dożynkowe w 1943 r. u gubernatora Hansa Franka na Wawelu, kto brał w nich udział, jak przedstawiała je niemiecka propaganda? – o tym wszystkim w artykule D. Jędrzejczyka i M. Wojtylaka W październiku 1939 r. z części ziem polskich nie włączonych bezpośrednio do III Rzeszy utworzono Generalne […]

Byłem jeńcem wojennym

Henryk Krzeszewski ze Strykowa – o swojej tułaczce w czasie II wojny światowej. Do niewoli dostałem się 20 września 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej. Jako jeniec przebywałem w obozach przejściowych w Sochaczewie, Rawie Mazowieckiej i Kielcach. W Kielcach zachorowałem na czerwonkę i przebywałem cały miesiąc w szpitalu polowym. W dniu […]

Wójt rodem z Wierznowic

O postaci i dorobku znanego wójta gminy Bąków Jana Fabijańskiego pisze prof. D. Jędrzejczyk Dzisiejsza gmina Zduny należała do najlepiej rozwiniętych pod względem społecznym i gospodarczym gmin Królestwa Polskiego. Zawdzięczała to w pierwszym rzędzie pracowitości i oszczędności mieszkańców, których Aniela Chmielińska nazwała łowickimi Szkotami, a Władysław Grabski stawiał za wzór […]

Spór gorszący miasto

Ucieczka mielcarza W upalny piątkowy dzień sierpnia podążał Jakub Pawłowski w kierunku mostu na Bzurze. Wracał od chorej ciotki mieszkającej w pobliskich Sierżnikach. Spieszył się, bo w domu kupca i rajcy miejskiego Franciszka Stacha, u którego mieszkał, kończył się właśnie okres kiełkowania ziarna jęczmiennego. Czekała już tam na niego ciężka […]

Pod bramę piekła

Ostatni transport z łowickiego gestapu do więzienia na Pawiaku w Warszawie wspomina Janusz Karpiński.Wczerwcu minęła 64. rocznica wywiezienia ostatniego transportu więźniów z łowickiego gestapo na Pawiak do Warszawy. Kim byli uwięzieni? Kto sprawił, że ludziom tym odebrano wolność i narażono na nieludzkie cierpienie? Na te pytania chciałbym dać choć w […]

Na straży władzy ludowej

O powstaniu i pierwszych kierownikach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu – jednej z najbardziej złowrogich instytucji czasów Polski Ludowej – pisze Artur Napióra. Wdniu 21 lipca 1944 r. został powołany do życia Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. W jego skład wszedł również Resort Bezpieczeństwa Publicznego, którego szefem został Stanisław Radkiewicz. Po […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2008

Przeciętny wynik z części humanistycznej w Polsce wyniósł 30,75 pkt., w woj. łódzkim – 30,50, a w powiecie łowickim – 31,89. Gimnazjaliści nie mieli problemów z wyszukiwaniem informacji, dosłownym i przenośnym czytaniem tekstów kultury i interpretacją tekstów. Trudność sprawiały im zadania, w których należało dokonywać operacji w tekście, budować poprawną […]

Analiza wyników testu po szkole podstawowej 2008

Uczniowie i nauczyciele znają już wyniki testów, który szóstoklasiści pisali 4 kwietnia. Tegoroczny był już dziewiątym tego typu sprawdzianem, tak więc 9. raz podajemy wyniki ze szczególnym podkreśleniem indywidualnych sukcesów w każdej szkole. Temat testu brzmiał „Jasne jak słonce”, a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi oceniła go jako umiarkowanie trudny. […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2008

Mają dopiero po 16 lat, niedługo skończą naukę w gimnazjum i rozpoczną w szkole średniej. Mają już jednak na swoim koncie pierwsze prawdziwe sukcesy w konkursach przedmiotowych. Tak co roku o tej porze przybliżamy czytelnikom NŁ tych młodych ludzi, którzy uzyskali status laureata i finalisty. Tytuł laureata to niewątpliwie wielki […]

Gdzie urodził się Anton Denikin?

Postać gen. Antona Denikina jest doskonale znana miłośnikom najnowszej historii. Jeden z bohaterów I wojny światowej, przywódca „białych” w wojnie domowej, zaliczany jest do grona najwybitniejszych dowódców wojskowych Rosji. We współczesnych słownikach i encyk-lopediach na ogół trafnie podawana jest data urodzin Denikina, różnice natomiast pojawiają się przy miejscu jego przyjścia […]

Z dziejów łowickiego ratusza

Łowicz miał w ciągu swych dziejów kilka siedzib samorządowych. Dwie najstarsze widnieją na rytowanej panoramie miasta F. Hogenberga z początku XVII w., zamieszczonej w słynnym dziele G. Brauna „Civitates orbis terrarum”. Chronologicznie pierwszym ratuszem był przypuszczalnie stojący pośrodku Starego Rynku budynek, określany na sztychu Hogenberga mianem praetorium civitatis, czyli ratusz […]

Z łowickiej wsi na sceny Łodzi i Warszawy

Czesław Guzek należał do pokolenia aktorów, którzy debiutowali tuż po zakończeniu II wojny światowej, wnoszących na scenę nie tylko entuzjazm i pasję, lecz także doświadczenie wyniesione z wojennej młodości. Od początku swej kariery artystycznej był związany z Łodzią. Najpierw jako słuchacz szkoły teatralnej, później zaś aktor Teatru Kameralnego i Teatru […]

Żyjemy piłką, inaczej się nie da. Łowiczanin Roku 2007 – Robert Wilk

Jest bardzo dobrym mężem, a jego dzieci mówią, że tatą jest super. Opiekuńczy, odpowiedzialny i na dodatek domator, dla którego dom jest miejscem szczególnym.  Jolanta Wilk mówi o mężu tylko dobre rzeczy, choć zastrzega, że pewnie jako żona nie jest obiektywna. Małżeństwem są od 11 lat, mają 10-letniego syna Przemka […]

Robert Wilk. Piłkarz – ale i trener.

Robert Wilk, odkąd sięga pamięcią, zawsze pod choinkę czy na urodziny, chciał dostać nową piłkę. Jego ojciec był fanem futbolu, sam grał, jednak syna do niczego nie zmuszał. – Ja ten sport po prostu kochałem – mówi Robert. Dziś pasję zawodniczą wzbogacił trenowaniem młodzieży.Piłka nożna obecna była w jego życiu […]

Trener jak nauczyciel. Robert Wilk – Łowiczanin Roku 2007

Do początku roku 2007, w świadomości dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Łowiczu Wacława Witwickiego Pelikan istniał w sposób bardzo mglisty. – Nie pasjonowałem się – przyznaje bez ogródek. Na początku 2007 roku zaczęły jednak docierać do niego informacje o klubie: od radnego Piotra Pochwały, jego żony Iwony […]

Robert Wilk – od zawsze piłkarz. Łowiczanin Roku 2007

  Sylwetkę Roberta Wilka, Łowiczanina Roku 2007, przybliża Marcin A. Kucharski Wychowałem się w piątym bloku na Noakowskiego i już w dzieciństwie postanowiłem powiązać swoje życie z piłką nożną. Oprócz tego, że chodziłem do szkoły, najwięcej czasu spędzałem na boisku na Starzyńskiego, albo graliśmy w piłkę przy garażach… – opowieść […]

Bohater wojny bolszewickiej

Szanowny Panie Redaktorze, przeczytałam ostatni Kwartalnik Historyczny (on line) i muszę powiedzieć, ze dowiedziałam się b. interesujących dla mnie rzeczy. Swoje uwagi chciałam zamieścić jako komentarz do artykułów (…) W związku z artykułem o wojnie polsko rosyjskiej i zawartymi w nim wspomnieniami, chciałam zapytać się, czy dysponuje Pan innymi informacjami na […]

Łowiccy komendanci Armii Krajowej

W sierpniu ubiegłego roku zmarł doc. dr Edward Marian Tomczak, historyk wojskowości, urodzony w 1922 r. w Łowiczu, uczeń Miejskiej Szkoły Handlowej. Związany przez szereg lat pracą w Wyższej Szkole Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema w Toruniu, pod koniec życia zajął się problematyką dziejów rodzinnego miasta. Owocem […]