23 listopada odbyła się I sesja Rady Gminy Bedlno kadencji 2018-2023, w której nowym wójtem został Józef Ignaczewski, wybrany zdecydowaną większością głosów w październikowych wyborach samorządowych.

Podczas I sesji rady Gminy Bedlno nowy wójt Józef Ignaczewski (od lewej) zasiadł obok radnych. Fot. Dorota Grąbczewska
Podczas I sesji rady Gminy Bedlno nowy wójt Józef Ignaczewski (od lewej) zasiadł obok radnych. Fot. Dorota Grąbczewska

Po raz pierwszy sesja była transmitowana na żywo, a imienne wyniki głosowania prezentowane na telebimie w sali konferencyjnej. Radni byli świetnie słyszani, bowiem mówili do mikrofonów. Pierwszą sesję poprowadził radny senior Jan Antczak.

Zmieniono też ustawienie stołów, za którymi zasiedli radni, sołtysi i goście. Na obrady I sesji przybyli radni powiatowi: Elżbieta Milczarska z PiS i Marek Drabik z Komitetu Obywatelskiego. Nie było Marka Jankowskiego z PSL.

Na przewodniczącego zgłoszono jedną kandydaturę – Anny Ratajczyk, lat 38.

Więcej o przebiegu tej sesji przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.