Zarówno sołtys Stradzewa w gminie Bedlno Sławomir Jędrachowicz, jak i radny Leszek Sałuda mają zastrzeżenia do wykonania poboczy wzdłuż zmodernizowanej jesienią 2017 roku drogi powiatowej w tej miejscowości. Wójt Krzysztof Kołach zadeklarował, że będzie interweniować.

Prace przy utwardzaniu pobocza zaczęto 29 maja. Według radnego są one wykonywane bardzo niechlujnie. Przede wszystkim najpierw powinny być zrobione rowy, a później pobocza.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Bedlno, 30 maja, Leszek Sałuda zwracał uwagę, że jesienią zrobiono przepust pod drogą, tylko rowów tam nie ma, więc przepust nie ma odprowadzenia wody i spełnia swojej funkcji. Zamiast go udrożnić, przysypano go teraz ziemią.

Więcej na ten temat w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Komentowanie nie jest możliwe.