Dziś w niedzielę 15 października, przy kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Kocierzewie poświęcony został pomnik św. Jana Pawła II. Ufundował go nieżyjący parafianin Stanisław Zakościelny.

Korzeciew. Poświęcenie pomnika św. Jana Pawła II.

Rodzina pana Stanisława powiedziała nam, że ufundowanie pomnika papieża, było jednym z jego życzeń wyrażonych przed śmiercią. Papież Polak był dla niego wyjątkową postacią. – Cieszymy się, że udało się doprowadzić do spełnienia ostatniej woli wuja – powiedzieli nam Eligiusz i Grażyna Kwiatkowscy z Chąśna. Autorem projektu, jak i realizatorem, pomnika wykutego w granicie jest mistrz kamieniarstwa z Łowicza Jerzy Michalak.

Proboszcz kocierzewskiej parafii Jan Janik mówiąc z ambony o poświęceniu pomnika powiedział, że miejsce to od lat było przez niego upatrzone właśnie na ten cel. Wielokrotnie o tym mówił wiernym, w tym też Stanisławowi Zakościelnemu. Przy pomniku rosną już jodły, które przywiózł z miejsca gdzie przebywał Ojciec Święty. Jak dodał planuje wokół pomnika dokonać kolejnych nasadzeń i wykonać utwardzoną ścieżkę, która umożliwi wygodne dojście wiernym.

Prosta forma pomnika i realistycznie przedstawiona twarz na popiersiu wyraźnie spodobała się wiernym, którzy wzięli udział w poświęceniu pomnika po mszy świętej o godz. 12.

Więcej w najbliższym wydaniu Nowego Łowiczanina

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.