Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza zaprasza na godzinę 10. w sobotę 4 sierpnia na cmentarz katedralny na wspólne porządkowanie rozsianych po nim grobów żołnierzy z okresu II wojny światowej.

Łowicz. Członkowie S.H. im. 10 PP przy sprzątaniu grobów na cmentarzu katedralnym w 2017 roku.

Prezes organizacji Piotr Marciniak powiedział nam, że akcja jest spontaniczna i bez związku z jakąkolwiek okazją, wymusiła ją bieżąca sytuacją na grobach pochowanych na cmentarzu farnym żołnierzy września 1939 roku, w tym zamordowanych w Katyniu. – Zapraszamy wszystkich, którzy dysponują w sobotę przed południem wolnym czasem, mile widziane będą rodziny i młodzież, chętnie przy tej okazji podzielimy się wiedzą na temat osób, których miejsca spoczynku będziemy sprzątać – mówi. Członkowie stowarzyszenia już wcześniej prowadzili podobne akcje.

Należy przy tym zaznaczyć, że nie chodzi o kwaterę wojenną, która jest uporządkowana, ale o 22 wskazane przez członków stowarzyszenia grobowce indywidualne, które znajdują się w różnych miejscach cmentarza. Są to mogiły, które w większości nie mają stałej opieki rodziny lub są jej całkowicie pozbawione.

Chcący wziąć udział w akcji powinni zjawić się krótko przed godz. 10. przy bramie głównej wiodącej na cmentarz wyposażeni w ubrania robocze oraz podstawowy sprzęt taki jak grabie rękawice, motyki, worki na śmieci. Sprzątanie zostało zaplanowane na około 1,5 godziny. Prace będą polegać na pieleniu wybujałej roślinności i sprzątnięciu grobowców.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.