Wyzwanie #GaszynChallenge podjęli również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie, którzy nominowali do akcji Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Dzierzgówku. Wszyscy wykonali zadanie wzorowo i przekazali pałeczkę dalej.

zrzut ekranu

Pieniądze zebrane w ramach akcji zostały wpłacone na siepomaga.pl na rzecz Hani. Aby akcja trwała nadal, KGWiG w Dzierzgówku nominowało Szkołę Podstawowa w Dzierzgówku wraz z Gminnym Żłobkiem w Dzierzgówku, sołectwo Bełchów-Osiedle i KGW w Bełchowie.

– Panie wykonywały przysiady, a panowie obok pompki – relacjonuje nam przebieg wyzwania w kole gospodyń i gospodarzy sołtys Dzierzgówka Mariusz Pękosz.

Zasady wyzwania są bardzo proste. Osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto Hani. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.