7 lutego radni miejscy przyjęli zmiany w budżecie na obecny rok, wśród zmian tych znalazło się zwiększenie o 6 mln. zł budowy nowego odcinka ulicy Bolimowskiej wraz z dwoma rondami. Inwestycja ma kosztować 15,8 mln zł. 4 lutego ratusz ogłosił przetarg na prace, otwarcie ofert ma nastąpić 4 marca.

Łowicz. Skrzyżowanie ul. Bolimowskiej z ul. Nieborowską – w tym miejscu powstanie rondo. W miejscu gdzie widać świerki odchodzić będzie od niego nowa droga w kierunku ronda w ul. Warszawskiej.

– Mamy ogłoszony przetarg i jeśli uda się go rozstrzygnąć, tak jak planujemy w marcu, pierwsze prace mogą ruszyć już pod koniec miesiąca lub w kwietniu – powiedział nam naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w ratuszu Grzegorz Pełka, dodając, że harmonogram robót przewiduje, że pierwszy etap prac nie będzie obejmował obecnego ciągu ulic Bolimowskiej i Warszawskiej, ale obejmie przygotowanie i wykonanie nowego odcinka ulicy Bolimowskiej – przez tereny nie zamieszkałe, tak aby po zakończeniu tych prac skierować na niego samochody i umożliwić swobodę prac na ulicach, dziś obciążonych ruchem.

Nie planuje więc, aby w ruchu w pierwszym etapie inwestycji po za okresowymi utrudnieniami, związanymi z dojazdem sprzętu i materiałów na teren budowy, wystąpiły poważniejsze utrudnienia. Inwestycja ma się zakończyć do 28 czerwca 2020 roku.
Natomiast do końca lutego mają być usunięte 153 drzewa, które kolidują z inwestycją. Na te prace ratusz szuka wykonawcy w drodze konkursu ofert do 13 lutego.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.