Tradycyjnie w Wielki Piątek ulicami Głowna przeszła procesja drogi krzyżowej. 

Idący w niej wierni wyruszyli po godz. 20.15 sprzed kościoła św. Jakuba Apostoła, by przejść ulicami Łowicką, Zgierską, Swobodą i Sikorskiego do kościoła św. Barbary na Osinach. Na kolejnych stacjach drogi krzyżowej odczytywano rozważania i modlono się. Drewniany krzyż między stacjami niosły różne grupy osób, np.: dzieci, ojcowie, matki, pracownicy służby zdrowia, dziewczęta. 

Na czele procesji szli harcerze ZHP z pochodniami, a wielu uczestników nabożeństwa niosło ze sobą lampiony.  

 

O bezpieczne przejście procesji drogami publicznymi dbała policja i straż pożarna.  

 

Komentowanie nie jest możliwe.