Dzisiaj, 25 listopada, odbyła się promocja książki Ryszarda Ostrowskiego pt. „Warszawiak w Urzeczu”, którą zredagował i wydał dzięki dofinansowaniu z Małych Grantów jego wnuk – Karol Jędrzejczak. O książce i życiu dziadka opowiadał zgromadzonym w sali ślubów przy ŁOK.

Nam powiedział, że pomysł wydania książki zrodził się u niego po tym, jak odnalazł rękopis dziadka. Był napisany tak, jakby Ryszard Ostrowski przygotowywał się do publikacji swoich wspomnień, jednak do tego nie doszło.

Ryszard Ostrowski urodzi się w 1910 roku, dzieciństwo i młode lata spędził w najbiedniejszej części warszawskiej Pragi. Niedługo przed rozpoczęciem II wojny światowej został skierowany do nauczania w szkole powszechnej w Urzeczu koło Łowicza, gdzie zamieszkał. Po wojnie przeniósł się do Łowicza, w którym aktywnie działał na rzecz szkolnictwa i spółdzielczości, był m.in. współzałożycielem Łowickiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej.

Zdaniem Karola Jędrzejczaka książka może zaciekawić np. osoby interesujące się lokalną historią.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.