Czy może tylko pomówienia ze strony “życzliwych”? Wprost w byłego wójta gminy Bedlno oraz w jednego z tamtejszych przedsiębiorców uderzają anonimy, które dotarły do służb ochrony środowiska i prokuratury.

Na działce wskazanej przez nieznanych informatorów w piśmie do GIOŚ w Warszawie, leży gruz z elementami płyt azbestowych, ale to na pewno nie o to chodziło autorowi pisma, który zarzuca działanie korupcjogenne. fot. Dorota Grąbczewska

Anonimy – bo choć nadawca podał imię i nazwisko, to jednak okazuje się, że takie osoby nie istnieją. Mimo to fakty podane przez autora zostały potraktowane poważnie – i przeprowadzone będą kontrole. Chodzi o sposób utylizacji płyt eternitowych, na którą gmina otrzymywała pieniądze. Płyty powinny być zutylizowane prawidłowo, przez mającą uprawnienia firmę. a to kosztuje. Według informatora – znalazły się gdzieś indziej.

Gdzie? I czy coś z tego powodu grozi mieszkańcom? Kto będzie prowadził postępowanie? Co ewentualne ich odkrycie we wskazanym miejscu może oznaczać dla gminy? – o tym wszystkim w najnowszym wydaniu Nowego Łowiczanina.

1 komentarz

  1. Nic tym mieszkańcom nie grozi…. mają to samo u siebie na dachach. Najczęściej w gorszym stanie… skorodowany i pylący

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.