Przed Zakładem Usług Komunalnych oraz ratuszem 23 lutego bardzo ważny przetarg na budowę laboratorium fizyko-chemicznego i mikrobiologicznego na ujęciu wody. Powinien on zakończyć się wyłonieniem wykonawcy.

Jeśli tak się nie stanie, mogą pojawić się kłopoty z realizacją inwestycji, a musi się ona zakończyć do końca tego roku. To już drugi przetarg, pierwszy został unieważniony, wpłynęła bowiem jedna oferta, za cenę znacznie przewyższającą kosztorys prac i kwotę zarezerwowaną na ten cel w budżecie miejskim.

 

Jest to ostatnia z kilku inwestycji zaplanowanych w ramach dofinansowanego przez UE wniosku wartego około 20 mln zł. Miasto wykonało już dwie studnie głębinowe o głębokości 500 m, obecnie prowadzone są prace w stacji uzdatniania wody polegające na wymianie pomp, rur i zespołu filtrów oraz przebudowa budynku stacji.Dyrektor ZUK Cezary Kołodziejski liczy na to, że wykonawca zostanie wyłoniony w lutym, a prace budowlane ruszą w kwietniu.

 

Budynek laboratorium ma być najbardziej nowoczesnym obiektem w województwie łódzkim, zgodnie z projektem ma powstać we wschodniej części terenu zajmowanego przez ujecie na Blichu. Budynek ma powstać od podstaw, ze wszystkim instalacjami wewnętrznymi i przyłączami. Wykonawca musi się zająć także dostawą i montażem wyposażenia laboratoryjnego i mebli laboratoryjnych, a także zapewnić przeprowadzenie ewentualnych badań i prób, rozruch, szkolenia obsługi i odbiór.

 

Laboratorium ma pracować w ramach ZUK i zajmować się stałym monitorowaniem jakości wody, która z ujęcia będzie trafiała do miejskiej sieci.

(tb)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.