Grupa Zdrowie oczekuje od władz Głowna działań, bez których z jej punktu widzenia, nie może sfinalizować planowanego zakupu nieruchomości szpitalnych od ich obecnego właściciela.

Przedstawiciele Grupy Zdrowie na posiedzeniu miejskiej komisji. Fot. EWR

Niedawno mieliśmy okazję relacjonować zaawansowany proces inwestycyjny Grupy Zdrowie w głowieński szpital. Prezes powołanej do prowadzenia go spółki, Dariusz Wojtasik, nakreślał śmiałe plany rozwoju, które dziś stoją pod poważnym znakiem zapytania. Do tej chwili nie została bowiem sfinalizowana transakcja zakupu przez inwestora nieruchomości szpitalnych od Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

Aby tę procedurę zakończyć, Grupa Zdrowie, stawiając na szali swoje być albo nie być w Głownie, oczekuje od burmistrza bardzo konkretnych działań w zakresie zmiany zapisów umowy z 2013 r. dotyczącej sprzedaży przez miasto nieruchomości szpitalnych jej obecnemu właścicielowi, czyli szkole informatycznej. Dla burmistrza propozycja aneksu do dokumentu z 2013 r, przedstawiona przez prawnika Grupy Zdrowie jest w obecnym kształcie nie do zaakceptowania.

Sprawa jest szalenie skomplikowana i była omawiana na wtorkowym posiedzeniu miejskiej Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury przez ponad dwie godziny.

W jutrzejszym gazetowym wydaniu Wieści napiszemy o tym, co jest najistotniejsze, czyli o oczekiwaniach inwestora wobec miasta oraz odpowiedzi burmistrza Grzegorza Janeczka.

Komentowanie nie jest możliwe.