Już w najbliższy poniedziałek, 18 maja, ponownie uruchomiony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Dworskiej w Głownie.

Do punktu nieodpłatnie przyjmowane będą wyłącznie odpady bytowe od mieszkańców Głowna, powstałe w gospodarstwach domowych. Będzie on czynny w godzinach 7:00 – 19:00 w dni powszednie, a w sobotę do godziny 15:00.

Meble porzucone ostatnio w pobliżu leśnej ścieżki wzdłuż torów (przedłużenie ul. Topolowej w Głownie). Pomimo tego, że odpady wielkogabarytowe były przyjmowane przez PSZOK, ich właściciel wolał je wyrzucić do lasu.

Przypomnijmy, że PSZOK działa od trzech tygodni, ale z wieloma ograniczeniami. Do poniedziałku z uwagi na trwającą epidemię korzystać z jego usług można jedynie w wyjątkowej sytuacji, gdy nie ma możliwości czasowego przechowania odpadów na własnej posesji. Nawet wtedy obowiązują zasady bezpieczeństwa, a przyjmowany jest jedynie gruz wytworzony poza terenami budowy oraz odpady zielone powstałe w gospodarstwach domowych mieszkańców Głowna. Możliwy jest również odbiór odpadów wielkogabarytowych, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu dostawy.

1 komentarz

  1. Epokowe wydarzenie.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.