Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne uruchomi w przyszłym tygodniu Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu.

Grafika: PUP Zgierz
Grafika: PUP Zgierz

Nabór będzie trwał przez 14 dni i będzie odbywał się od 11 do 24 maja. Aktualne druki wniosków oraz szczegółowe zasady dostępne są na stronie internetowej PUP Zgierz. W przypadku pytań w tym zakresie, szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami tel. 042-714-12-79 oraz 042-717-41-28.

Przypomnijmy ponadto, że nabór wniosków na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców odbywa się w sposób ciągły.

Dziennie wpływa do PUP w Zgierzu od 500 do 700 wniosków o różnego rodzaju formy wsparcia. Tylko w kwietniu było ich około 6 tysięcy, w tym połowa została złożona elektronicznie. PUP otrzymał do tej pory z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 40 mln zł, natomiast spodziewa się, że w kolejnych dniach kwota zostanie powiększona o kolejne 20 mln zł.

Wnioski w formie papierowej można składać do skrzynek ustawionych przy wejściu głównym do siedziby urzędu, a te w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub strony www.praca.gov.pl

1 komentarz

  1. To bardzo ładnie , a komentarz i tak usuniecie …

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.