Na sesji 17 stycznia Rada Gminy Bielawy większością 11 głosów za, przy 2 przeciwnych i 2 wstrzymujących się, uchwaliła tegoroczny budżet w kształcie zaproponowanym przez wójta Sylwestra Kubińskiego.

Wójt Sylwester Kubiński i skarbnik gminy Bielawy Dorota Kubiak. Fot. EWR

Głosowanie poprzedziła informacja przedstawiona przez skarbnik gminy Dorotę Kubiak oraz dyskusja, która wywiązała się w temacie 10 inwestycji drogowych, zaplanowanych za łączną kwotę milina zł. W załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej mowa jest o przebudowie 520 metrów drogi w Skubikach za 60 tys. zł, a kolejne pozycje zawierają jedynie nazwy miejscowości/ulic i kwoty wg. schematu: przebudowa drogi w Emilianowie za 135 tys. zł, w Helinie za 60 tys. zł, w Starych Orenicach za 130 tys. zł, drogi Łazin – Dębina za 110 tys. zł, ul. Warszawskiej i Szkolnej w Sobocie za 50 tys. zł, drogi Chruślin Stary – Chruślin Nowy za 145 tys. zł, ul. Garbarskiej w Bielawach do Bielawskiej Wsi za 140 tys. zł, drogi w Waliszewie Dworskim za 130 zł oraz w Bielawach koło cmentarza za 40 tys. zł.

Radni mieli wiele uwag do takiego podziału, a dyskusję sesyjną w tym temacie zrelacjonujemy w gazetowym wydaniu Nowego Łowiczanina.

Ogółem tegoroczne dochody gminy Bielawy skalkulowano na poziomie 22.444.058 zł, a wydatki na poziomie 23.335.889,13 zł. Po zaciągnięciu milionowego kredytu na inwestycje drogowe i po spłacie 550 tys. zł wcześniejszych zobowiązań, zadłużenie gminy na koniec 2018 r. przewidywane jest na poziomie 2.961.333,90 zł.

 

1 komentarz

  1. karykatury urzędników budżet “uchwalają” z pieniedzy Podatników, że tez kary na takich nie ma..

    https://lowiczanin.info/absolutorium-dla-wojta-gm-bielawy/#comment-19968

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.