Gmina Głowno wkroczy w nowy 2017 rok z budżetem uchwalonym na ostatniej sesji roku 2016, która odbyła się dziś, 30 grudnia, w Bronisławowie .

Głosowanie nad uchwałą budżetową. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz
Głosowanie nad uchwałą budżetową. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

W głosowaniu uchwałę budżetową poparło 14 radnych, a jeden wstrzymał się od głosu.

Zarówno po stronie planowanych dochodów, jak i planowanych wydatków budżet zamyka się tą samą kwotą, wynoszącą 16.377.742 zł. W przypadku dochodów jest to o ponad 4,5 miliona więcej, niż na początku zakładał 11,5-milionowy plan dochodów budżetu na rok 2016. Skąd teraz te dodatkowe miliony? To po prostu środki na realizację rządowego programu “Rodzina 500+” w roku 2017 r.

Dochody bieżące gminy Głowno mają wynieść 16.277.742 zł, a majątkowe (ze sprzedaży nieruchomości) ostrożnie zaplanowano na poziomie 100 tys. zł.
Na wydatki bieżące samorządu w 2017 r. przeznaczono 15.047.742 zł, a na wydatki majątkowe, czyli inwestycje 1.330.000 zł.

Jakie inwestycje?

Zaplanowane na rok 2017 inwestycje ujęto w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej. Oto, jakie zadania w nim znajdziemy:
– budowę przydomowych oczyszczalni ścieków za 50 tys. zł;
– budowę sieci wodociągowej w Feliksowie za 150 tys. zł;
– wymianę łącznie 4 zbiorników na stacjach wodociągowych w Lubiankowie i Popowie Głowieńskim za 90 tys. zł;
– wykonanie projektów wodociągów w miejscowościach: Karnków, Konarzew, Domaradzyn i Bronisławów za 10 tys. zł;
– połączenie sieci wodociągowej Boczki Domaradzkie – Popów Głowieński za 30 tys. zł;
– przebudowę drogi gminnej Mąkolice – Wola Mąkolska za 570 tys. zł;
– przebudowę drogi gminnej we wsi Antoniew za 115 tys. zł;
– przebudowę drogi gminnej we wsi Kadzielin za 95 tys. zł;
– utwardzenie drogi na nowym osiedlu w Ziewanicach za 40 tys. zł;
– modernizację bazy komputerowej (w urzędzie) za 30 tys. zł;
– zakup samochodu dla OSP w Ostrołęce za 100 tys. zł;
– wykonanie instalacji ogrzewania w garażu OSP w Boczkach Domaradzkich za 30 tys. zł.

Obszerniej o uchwalonym budżecie gminy napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści”.

Prezydium Rady Gminy Głowno. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz
Prezydium Rady Gminy Głowno. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.