Decyzją Rady Gminy Głowno, podjętą na sesji 18 lipca, zwiększono tegoroczne wydatki na inwestycje drogowe aż o 460 tys. zł.

 

Prezydium Rady Gminy Głowno na sesji 18 lipca. fot. EWR

Było to konieczne ze względu na to, że w przetargu na zaplanowane przebudowy nawet najniższa z pięciu złożonych ofert znacznie przewyższała środki na zaplanowane na ten cel w tegorocznym budżecie samorządu.

Alternatywą dla zwiększenia środków było unieważnienie przetargu, lecz bez gwarancji uzyskania niższej ceny w kolejnym istniałoby ryzyko, żę plan tegorocznych inwestycji drogowych mógłby się załamać i być może trzeba by je przekładać na kolejny sezon, ryzykując, ze ceny będą jeszcze wyższe. Dlatego rada większością 11 głosów przy 2 przeciwnych zdecydowała o dołożeniu pieniędzy na zaplanowane na ten rok zadania z wolnych środków, które zostały tym samym uszczuplone do poziomu 45 tys. zł. Druga połowa roku upłynie zatem w gminie Głowno na mocnym zaciskaniu pasa.

Przed głosowaniem na sesni pojekt uchwały ws. zmian w budżecie omówiła skarbnik Cezara Stokowska informując radnych o tym, że ogółem plan drogowych wydatków inwestycyjnych zwiększy się o 460 tys. zł, a w rozbiciu na poszczególne zadania będzie się on przedstawiał następująco:
na przebudowę 5,5 km drogi relacji Mąkolice – Wola Mąkolska zaplanowano 959 tys. zł (dotychczas w planie było 570 tys. zł),
na przebudowę drogi w Antoniewie 162 tys. zł (było 115 tys. zł),
na przebudowę drogi w Kadzielinie 117 tys. zł (było 95 tys. zł).
Bez zmian pozostawiono budżet wykonanego już utwardzenia drogi w Ziewanicach (40 tys. zł) oraz wprowadzono do planu nowe zadanie – wykonanie projektu technicznego budowy drogi w Piaskach Rudnickich, rezerwując na nie 2 tys. zł (chodzi o krótki odcinek gruntówki).

Więcej na temat, dla którego zwołano sesję oraz o dyskusji wokół zaproponowanych zmian napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści z Głowna i Strykowa”

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.