Na sesji Rady Miejskiej w Głownie 18 grudnia, radni przyjęli budżet miasta na przyszły rok. Nie wszyscy byli jednak za przedłożoną przez burmistrza Grzegorza Janeczka propozycją.

Tegoroczna debata nad budżetem była bardzo ciekawa. Radni omawiali propozycje burmistrza kilkukrotnie na posiedzeniach połączonych komisji. Swoje daleko idące pomysły przedstawił też wiceprzewodniczący rady Krzysztof Parol.

Dochody miasta zaplanowano w projekcie na kwotę 52.761.257,59 zł. Wydatki to z kolei 54.759.767,27 zł, z czego 9.209.322,48 zł to wydatki majątkowe (inwestycje, składki). W tej ostatniej kwestii burmistrz do przygotowanego przez siebie projektu ostatecznie wprowadził sugerowane przez radnych inwestycje: budowę ul. Południowej od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła, I etap budowy ul. Nałkowskiej od ul. Kolejowej do ul. Ordona (jezdnia) oraz wykonanie projektu budowlanego ul. Modrzewiowej. Zrezygnowano z kolei z budowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz budowy ul. Ułańskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Obrońców Westerplatte.

W głosowaniu 10 radnych poparło projekt, 2 osoby wstrzymały się od głosu, a 1 była przeciw. Kto jak głosował i jakie inwestycje mają być w Głownie realizowane w 2018 roku napiszemy w jednym z najbliższych numerów Wieści.

1 komentarz

  1. Stańczyk

    Miliony na ekologiczny pojazd , a na dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji 64tys.zł ? Jak dobrze rozumiem , po dotarciu na przystanek wśród dymów z pieców opalanych byle czym – rozsiądę się jak panisko w świeżutkiej i pachnącej hybrydzie lub elektryku . Można i tak . Wesołych !

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.