Łowiccy przedsiębiorcy, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności z powodu epidemii COVID-19, zostali uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu zwolnieni (pod pewnymi warunkami) z podatku od nieruchomości. Radni przyjęli dziś, 29 kwietnia, projekt uchwały w wersji proponowanej przez burmistrza, chociaż wcześniej rozważany był też dalej idący wniosek klubu Łowickie.pl.

fot. Tomasz Matusiak

Zwolnienie dotyczy podatku za okres trzech miesięcy – kwiecień, maj, czerwiec. Dotyczy tych przedsiębiorców, którzy odnotowali (lub odnotują) spadek obrotów o co najmniej 15% w ciągu dowolnych 2 miesięcy lub o 25% w ciągu wskazanego miesiąca. Aby być zwolnionymi, nie mogli mieć na na dzień 1 lutego zaległości w płatnościach podatku od nieruchomości.

W wersji proponowanej przez klub Łowickie.pl zwolnienie objęłoby nie tylko przedsiębiorców objętych zakazem prowadzenia działalności, ale wszystkich przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w skali, o jakiej jest mowa w projekcie. Za poprawką w takim zakresie głosowało 8 radnych (cały klub Łowickie.pl i troje radnych z klubu PiS i Niezależni), przy 3 głosach wstrzymujących się i 10 głosach przeciw.

Po odrzuceniu wniosku rada jednogłośnie głosowała za przyjęciem projektu w wersji proponowanej przez burmistrza, a wcześniej pozytywniej zaopiniowanej przez komisje stałe rady. 

Burmistrz kilkakrotnie powtarzał, że inni przedsiębiorcy nadal mają możliwość ubiegania się o rozłożenie na raty, odroczenie lub zwolnienie od podatku od nieruchomości, według przepisów wynikających z ordynacji podatkowej.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.