Radę Miejską w Głownie czekają kolejne wybory uzupełniające. Radny Ireneusz Skurzyński zdecydował, że obejmie mandat w Radzie Powiatu Zgierskiego, w miejsce zmarłego radnego Tomasza Jędrzejczaka.

Radny Ireneusz Skurzyński obejmujący mandat w Radzie Miejskiej Głowna. fot. arch. UM Głowno

Jak poinformował nas Ireneusz Skurzyński, swoją decyzję w kwestii objęcia mandatu, przekazał Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II wczoraj, 7 listopada. W tej sytuacji komisarz wyda w najbliższym czasie dwa postanowienia: o wygaśnięciu mandatu Ireneusza Skurzyńskiego w Radzie Miejskiej w Głownie oraz o jego wstąpieniu do Rady Powiatu Zgierskiego. Z kolei Wojewoda Łódzki zarządzi wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głownie.

Przypomnijmy, że Ireneusz Skurzyński wszedł do Rady Miejskiej w Głownie całkiem niedawno, również w wyniku wyborów uzupełniających (będąc jedynym kandydatem). Wcześniej w wyborach samorządowych 2018 ubiegał się on o mandat radnego powiatowego z listy PiS i uzyskał drugi po Tomaszu Jędrzejczaku wynik wyborczy.

Po wygaszeniu mandatu radnego powiatowego Tomasza Jędrzejczaka w związku z jego śmiercią, Ireneusz Skurzyński będąc już radnym miejskim mógł zrezygnować z objęcia miejsca w Radzie Powiatu – wówczas mandat objęłaby kolejna osoba z listy – lub skorzystać z przysługującego mu nadal prawa wybieralności i uzupełnić skład Rady Powiatu. Świeżo upieczony głowieński radny wybrał to drugie rozwiązanie.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.