Sesja Rady Miejskiej w Głownie
Sesja Rady Miejskiej w Głownie

W poniedziałek, 30 października, odbyły się aż dwie sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w Głownie. Na pierwszej zajmowano się sprawami budżetowymi, zaś na drugiej kwestią wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze wojewody, wygaszające mandat burmistrza Grzegorza Janeczka.

Na pierwszej sesji potwierdzono, że miasto otrzyma ponad 3 miliony złotych ze środków unijnych na zakup nowych autobusów elektrycznych i stację ich tankowania. W ramach wprowadzonych zmian w budżecie m.in. włączono dodatkowe środki na adaptację budynku pałacu Jabłońskich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na drugiej sesji radni podeszli do głosowania w temacie zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody. Teoretycznie radni mieli czas na złożenie skargi do 28 października, ale że była to sobota, radca prawny urzędu Łukasz Piętak stwierdził, iż termin ten jest wydłużony do pierwszego dnia roboczego po tej dacie, więc podjęcie skargi dzisiaj, nadal byłoby zasadne. Większość radnych ostatecznie zagłosowała jednak przeciwko przyjęciu uchwały. Grzegorz Janeczek już wcześniej sam zaskarżył zarządzenie wojewody.

O przebiegu dzisiejszych ciekawych sesji napiszemy szerzej w najbliższym wydaniu Wieści. Dowiecie się państwo zarówno o szczegółach kwestii finansowych, jak i o tym, kto jak głosował w temacie zaskarżenia zarządzenia wojewody.

1 komentarz

  1. Mądra decyzja radnych , którzy głosowali przeciw zaskarżeniu decyzji wojewody .