Rada Miejska Strykowa dziś, 9 lutego, na nadzwyczajnej sesji  przyjęła projekt dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. Dokument, tak jak we wszystkich innych samorządach, ma na razie charakter intencyjny.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie. fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

To, co ostatecznie na sesji zaproponował radnym, było wypadkową pierwotnej propozycji urzędu i uwag, jakie zgłosili rodzice. Na wniosek rodziców podzielone zostały obwody dwóch szkół wiejskich: Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach – miejscowość Rokitnica została podzielona między szkołę w Bratoszewicach, a szkołę w Strykowie, Szkoły Podstawowej w Koźlu – miejscowość Lipa została podzielona między szkołę w Koźlu, a szkołę w Strykowie.

Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski. fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Większa zmiana obwodów szykuje się w mieście. Zgodnie z tym co uchwalili radni, część ulic z terenu miasta zostałaby odłączana od Szkoły Podstawowej nr 1 i przyłączana do Szkoły Podstawowej nr 2. Z obwodu “Jedynki” wyłączone zostałyby ulice Strykowa: Sienkiewicza, Rolnicza, Wschodnia, Brzezińska, Pszeniczna, Kościuszki, Browarna, Kolejowa, Ozorkowska, Kilińskiego, Reymonta, Batorego, Podlipie oraz wieś Tymianka. Co więcej, do szkoły na ul. Targowej przyłączone zostałyby również wsie Tymianka, część Lipy oraz część Rokitnicy.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta po tym, jak na  temat dzisiejszej uchwały wypowie się Łódzki Kurator Oświaty. Na przyjęcie właściwej uchwały z ewentualnymi poprawkami wskazanymi przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Rada Miejska Strykowa ma czas do 31 marca. Na samorządach nie ciąży rygor uzyskania pozytywnej opinii ze strony związków zawodowych.

Choć projekt przedłożony dziś radnym do głosowania dyskutowany był przez nich (konkretnie komisję oświaty) od kilku tygodni, to również na przysłowiowe “5 minut ” przed sesją pytań nie brakowało. 

O co pytali radni i jakie odpowiedzi padały ze strony władz Strykowa w najbliższym gazetowym wydaniu WG. 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.