Słuchacze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz młodzież ze szkolnego koła PTTK w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu wybrali się dzisiaj, 5 czerwca na rajd rowerowy śladami Jana Wegnera – historyka, wieloletniego kuratora muzeum w Nieborowie.

25-osobowa grupa rozpoczęła rajd od odwiedzenie grobu Wegnerów na cmentarzu katedralnym, potem udała się do pałacyku gen. Klickiego, który udało się zwiedzić od środka dzięki przychylności gospodarza Daniela Artymowskiego (gdzie mieliśmy okazję rajdowiczów spotkać).

Dalej udali się do Nieborowa „Szlakiem Książęcym”.

Organizatorką rajdu jest Mirosława Walczak – uczestniczka ŁUTW, która podobne rajdy organizowała jako dyrektor nieistniejącego już Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera.

14 czerwca zaplanowano pieszy rajd śladami Jana Wegnera po Łowiczu, organizowany również przez Mirosławę Walczak. Oba rajdy związane są z 110. rocznicą urodzin historyka, która przypada 7 lipca.

Komentowanie nie jest możliwe.