Dzieci oraz nauczyciele Przedszkola nr 10 „Pod świerkami” spotkali się 9 listopada, o godz. 11. na jednej sali i równo o godz. 11.11 zaśpiewali hymn Polski.

Dzieci spisały się doskonale, nawet dwie ostatnie zwrotki hymnu, rzadziej wykonywane w czasie uroczystości, wybrzmiały głośno, wyraźnie świadcząc o tym, że większość dzieci opanowała je w należyty sposób. Oczywiście najgłośniej wszyscy śpiewali refren.

Dyrektor przedszkola Emilia Żebrowska powiedziała nam, że w placówce przez cały rok, obok normalnego programu nauczania, realizowany był program edukacyjno-patriotyczny, w czasie którego dzieci miały możliwość dowiedzieć się o genezie święta. Jego elementem był występ artystyczny w czwartek 8 listopada, w czasie którego dzieci 5-6 letnie wierszami i piosenkami opowiedziały o święcie niepodległości.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.