Chcemy odstąpić od umowy AC. Kiedy to możliwe?

Niestety, w zdecydowanej większości przypadków nie ma takiej możliwości, co oznacza, że jak zawieramy umowę na 12 miesięcy, to dokładnie tyle ona trwa. Są jednak wyjątki, gdy mamy takie prawo. Oczywiście, tak się dzieje, jak kończy obowiązywać polisa AC, ale też przy szkodzie całkowitej (lub utracie auta), na przykład w wyniku kradzieży auta. Otrzymujemy w tej sytuacji od towarzystwa całą sumę ubezpieczenia. To samo powiemy o kilku szkodach, które wyczerpały sumę polisy. Kiedy jeszcze? Jak podczas zawierania umowy podaliśmy fałszywe informacje, z chwilą sprzedaży pojazdu, jak również w dniu wyrejestrowaniu pojazdu itp. Więcej informacji na ten temat znajdziemy pod adresem https://kioskpolis.pl/wypowiedzenie-umowy-ac/.

30 dni na zmianę

Wspominaliśmy wcześniej, że ubezpieczenie AC jest zawierane na 12 miesięcy i nie można wcześniej z niego zrezygnować. Tak naprawdę jednak istnieje taka możliwość, ale na samym początku, bo możemy to zrobić w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. W takiej sytuacji obowiązuje składka tylko za ten czas. To więc w praktyce oznacza, że jak w ciągu miesiąca się rozmyślimy, mamy taką możliwość, później już niestety nie – no chyba że wystąpią okoliczności, o których wspomnieliśmy powyżej. To szczególnie istotne, gdy już po kupnie polisy znajdziemy coś lepszego. Jeśli zdążymy w ciągu miesiąca, możemy zmienić, by płacić mniej za taką samą ochronę.

Czy można odzyskać składkę AC?

Być może wyniknie sytuacja, że będziemy mogli wypowiedzieć umowę AC, co w tej sytuacji? Mamy prawo do zwrotu nadpłaconej składki, ale żeby było to możliwe, musimy złożyć wniosek (pisemnie bądź elektronicznie), wraz z dokumentem, który potwierdza przyczynę zerwania umowy AC (np. przedkładamy dowód wyrejestrowania pojazdu). Ubezpieczyciel musi rozpatrzyć taki wniosek i jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń, wypłaca należną składkę, najczęściej na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Wypowiadamy umowę AC. Jak to zrobić?

Tak naprawdę wszystko zależy od przepisów danego ubezpieczyciela. Musimy je dobrze poznać, aby skutecznie zrezygnować z polisy. Najlepiej zadzwonić do towarzystwa i się o to spytać bądź zapoznać się z informacjami, które znajdują się na stronie internetowej. Niektóre firmy ubezpieczeniowe ułatwiają to zadanie klientom, udostępniając taką możliwość za pośrednictwem konta klienta. To jednak niestety wyjątek, bo w zdecydowanej większości nie ma innej opcji, jak dostarczenie pisemnej rezygnacji z umowy.

Widzimy, że jest trochę związanych z tym formalności, lecz cała procedura podpisywania umowy, jak i rezygnacji z niej jest dość czytelna.

Komentowanie nie jest możliwe.