5 września w Sądzie Rejonowym w Łowiczu został otwarty przewód sądowy w sprawie, w której czworo członków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach jest oskarżonych o poświadczenie nieprawdy, a także przedłożenie do banku sfałszowanego dokumentu. Według aktu oskarżenia, mieli oni działać wspólnie i w porozumieniu. Sąd nie wyklucza, że kwalifikacja czynów może się jeszcze zmienić.

Sąd Rejonowy w Łowiczu, fot. NŁ
Sąd Rejonowy w Łowiczu, fot. NŁ

Przedstawiciele szkolnej rady rodziców w kwietniu ub. roku chcieli dokonać zmiany upoważnienia do korzystania z konta bankowego tejże rady, tak, aby móc nim dysponować bez udziału ówczesnej dyrektor szkoły.

Protokół z posiedzenia rady rodziców, które w rzeczywistości się nie odbyło, został złożony w banku – w takim sensie, że został tam pozostawiony, aby mogli się pod nim podpisywać kolejni członkowie rady. Wszyscy oskarżeni zgodnie wczoraj mówili, że każdy miał świadomość, iż mocy prawnej nabrałby dopiero po złożeniu wymaganych 12 podpisów, do czego nie doszło.

Na wczorajszej rozprawie wyjaśnienia złożyli wszyscy oskarżeni – Monika W., Dariusz O., Ewelina S. i Ewa P. Zeznawali też świadkowie, czyli dwaj inni członkowie ówczesnej rady rodziców, którzy utrzymują, że złożone na przedłożonym w banku protokole ich podpisy są sfałszowane.

Monika W., Dariusz O. i Ewa P. nie przyznają się do winy. Wyjaśniali, że nie mieli świadomości, iż sporządzenie i podpisanie protokołu było działaniem niezgodnym z przepisami.

Ewelina S. przyznała się do sporządzenia protokołu z zebrania, które się nie odbyło, wyjaśniając, że nie miała świadomości, iż narusza tym przepisy. Chce dobrowolnie poddać się ustalonej z prokuraturą karze w wysokości 1000 zł grzywny i pokrycia części kosztów procesowych. Wraz z obrońcą złożyła wniosek o wyłączenie jej sprawy do odrębnego postępowania, został on jednak uznany przez sąd za nieuzasadniony na tym etapie.

Wszyscy oskarżeni wyjaśniali, że nie działali z chęcią uzyskania korzyści dla siebie, chcieli jedynie pomóc uczniom i rodzicom zainteresowanym dofinansowaniem od sponsorów na wycieczkę zagraniczną.

O tym w czym składane wyjaśnienia i zeznania były zgodne, a w czym rozbieżne – w czwartek w Nowym Łowiczaninie.

16 komentarzy

  1. ludzie pozbierajcie podpisy pod referendum o odwołanie wójta i go wywalcie… A tak tylko biadolicie…..żałośni jesteście

  2. Pani Monika W . Przyznała się do winy (podrobienie pieczątki) jako urzędnik publiczny już powinna polecieć że stołka lub mając resztę godności sama odejść Ale ani dyrektor gokizu ani wujt gminy łyszkowice problemu nie widzą

  3. W materiale w Dzienniku Łódzkim oskarżeni sugerują ,że był to wyjazd do Londynu.Chyba ktoś tu celowo kłamie. Wyjazd był do Francji w dniach 7-12 maja 2018 roku. a ze szkoły liczącej ponad 400 uczniów jechało tylko 10 uczniów.Wyjazdu nie organizowała szkoła .

  4. Dariusz O – czy przypadkiem nie jest to Prezes Zarządu klubu sportowego FAIR PLAY Łyszkowice.

  5. Czy to dyrektorka GOK-u jest w tej grupie oskarżonych?

  6. Sama dostała stołek dyrektorski to myśli ,że to pewnie norma.

    • Dostała ,ale za co? Bez doświadczenia kierowniczego , staż pracy zerowy, bez konkursu,a licencjat robiony na szybko w Kutnie i awans na stanowisko dyrektora GOKISU.Takie standardy wprowadziła nowa władza w Łyszkowicach.Czy w Gminie Łyszkowice nie ma dobrze wykształconych młodych ludzi?Uczciwych,pracowitych,oraz z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych?

  7. Pani Moniko ja nie wiedziałem ,że ma pani takie możliwości u wójta gminy ,że dyrektorzy szkół zwracają się do pani o wskazane stanowiska? To może i mi pani załatwi posadę dyrektora?

  8. Coś tu nie gra.Dyrektor Gokis nie wie ,że nie można poświadczać nieprawdy ,pracownik banku również nie wie?Przecież to nieprawdopodobne ,przecież dziennie podpisują wiele dokumentów.Zaczynam się bać co może się dziać w tym banku i Gokisie.Czy ta pani mająca dostęp przez lata do wpłat za salę w Starych Grudzach ,a obecnie wynajmuje sale na wesela w Łyszkowicach prowadzi dokumentację zgodnie z przepisami.A co z dokumentacją dotyczącą wpłat od osób fizycznych.Czy aby wszystkie dowody wpłat trafiały do kasy Gminy?