23 lutego w Bedlnie zorganizowane zostało na spotkanie z mieszkańcami, na które przybyli wiceprezesi i specjaliści firmy projektującej budowę linii wysokiego napięcia oraz inwestora przedsięwzięcia, który chce budować linię 110 kV od Żychlina do Piątku.

Na spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy Bedlno w sprawie budowy linii wysokiego napięcia przybyło aż 8 przedstawicieli Energii Invest oraz Energii Operator. Odpowiadali na liczne pytania mieszkańców. Fot. Dorota Grąbczewska
Na spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy Bedlno w sprawie budowy linii wysokiego napięcia przybyło aż 8 przedstawicieli Energii Invest oraz Energii Operator. Odpowiadali na liczne pytania mieszkańców. Fot. Dorota Grąbczewska

Spotkanie zorganizowano na prośbę Urzędu Gminy Bedlno oraz rolników, z którymi przedstawiciele firmy energetycznej już próbowali negocjować warunki finansowe służebności planowanej linii, która będzie zapisana w księgach wieczystych.

Wcześniejsze działania przedstawicieli energetyki, którzy zaczęli odwiedzać rolników z gminy Bedlno, przez tereny których będzie przebiegać linia, wzbudzały emocje w środowisku. W połowie stycznia Urząd Gminy Bedlno, po raz kolejny, zdecydowanie nalegał, by inwestor spotkał się z mieszkańcami i wszystko ludziom wyjaśnił.

Jakie pytania i odpowiedzi padały na tym spotkaniu – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

2 komentarze

  1. Mi zaproponowali 1200 zł za 1000 m2 . tak więc na wiele nie liczcie .

  2. no żeby wam nie nawalili….

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.