Trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach. Inwestycja gminy Stryków warta ponad 16,5 mln zł będzie realizowana do połowy 2022 roku.

fot. ljs

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane PRZEM – GRI Sp. z o.o. z Olsztyna. W praktyce rozbudowa ma się równać budowie nowej oczyszczalni ścieków, której średnia przepustowość podniesie się z 140 m3/d do 550 m3/d. Projekt uwzględnia zwiększoną ilość przyjmowanych ścieków, które w przyszłości generować będą rozwijające się Bratoszewice oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w okolicznych wsiach, takich jak: Wyskoki, Wola Błędowej i Kalinowa.

fot. ljs

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Strykowa 27 czerwca radni przegłosowali uchwały, zgodnie z którymi gmina częściowo sfinansuje przedsięwzięcie pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 3,05 mln zł. Pulę pieniędzy rzędu 1,2 mln zł Stryków będzie mógł odzyskać w postaci umorzenia, przeznaczając je na dalszy rozwój gminnej sieci kanalizacyjnej.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.