Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj, 8 kwietnia, rozpoczął się strajk pracowników oświaty. Jak długo potrwa – tego nie wie jeszcze nikt.

Flaga ZNP przed Szkołą Podstawowaąnr 3 w Łowiczu. Fot. Marcin Kucharski

Podobnie jak w całej Polsce, także w Łowiczu i okolicy w większości placówek oświatowych odbyły się referenda, w których głosujący opowiedzieli się za przyłączeniem do strajku, którego głównym inicjatorem i koordynatorem jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

Przypomnijmy, że po rozmowach z MEN od strajku odstąpiła  “Solidarność”, drugi pod względem liczby członków związek zawodowy w polskiej oświacie.

Nasi reporterzy na bieżąco informowali jak wygląda sytuacja w przedszkolach i szkołach z naszego terenu.

Aktualizacja: Dzień II – strajk trwa
Dyrektor Artur Balik powiedział nam, że sytuacja w SP4 w Łowiczu wygląda bardzo podobnie jak wczoraj. Rodzice nie przyprowadzili dzieci do szkoły. Strajk podjęli prawie wszyscy nauczyciele (tylko dwóch nie przystąpiło do strajku). Na pytanie czy związki zawodowe poinformowały go, do kiedy może potrwać strajk odparł „oni chyba sami jeszcze tego nie wiedzą”.

W SP1 w Łowiczu drugiego dnia wszyscy nauczyciele oprócz katechetów przystąpili do strajku. Nie ma uczniów, wczoraj był jeden.

W SP3 na Korabce w Łowiczu także sytuacja od wczoraj nie zmieniła się. – Na tę chwilę nie ma w szkole nawet jednego ucznia i pewnie tak będzie do końca dnia – tak samo jak wczoraj – powiedziała nam wicedyrektor Agnieszka Rutkowska.

Do Przedszkola nr 4 Słoneczko w Łowiczu przyszło dzisiaj (podobnie jak wczoraj) tylko kilkoro dzieci. – Oczywiście zapewniamy im opiekę, przedszkole jest czynne od 6.30 do 17.00. Jednocześnie dziękujemy rodzicom za zrozumienie tej trudnej sytuacji – powiedziała nam dyrektor Małgorzata Rudnicka.

W Przedszkolu Integracyjnym Nr 10 strajk też jest kontynuowany. Aktualnie jest jednak w nim aż 50 dzieci, nauczyciele którzy nie strajkują zapewnili im opiekę w każdej grupie wiekowej. Odbywają się normalne zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. Wczoraj było tych dzieci 54.

Normalnie pracuje – nie ma tam strajku – m.in. Przedszkole nr 7 „Wiosenka” na osiedlu Górki. Bez zmian, normalnie pracują też szkoły: pijarska, w Jamnie, Wygodzie, Niedźwiadzie, Zielkowicach, Dąbkowicach, Gągolinie, Łaguszewie, Starym Waliszewie oraz rolnicza w Zduńskiej Dąbrowie.

Dorota Dziekanowska, dyrektor I LO w Łowiczu, powiedziała nam, że w jej szkole prawie wszyscy nauczyciele przystąpili do strajku, z wyjątkiem kadry kierowniczej i katechetów. Na Facebooku I LO pojawiła się informacja, że w związku z akcją strajkową i niemożnością zorganizowania zajęć, sugeruje się uczniom nieprzychodzenie do szkoły w najbliższych dniach.

Licealiści nie przyszyli do szkoły na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ale grupa uczniów wykorzystała ten czas na próby przedstawienia.

W ZSP nr 2 na Blichu w Łowiczu od rana strajkuje 23 nauczycieli, natomiast 10 pracowników obsługi i administracji nie przystąpiło do strajku – podobnie jak wczoraj. W szkole jest 20 uczniów.

Temat strajku nauczycieli został dzisiaj, 9 kwietnia, poruszony na sesji gminy Zduny. 

Nauczyciele strajkują – a jak radzą sobie rodzice?

DZIEŃ PIERWSZY (8 kwietnia):

Aktualizacja 1
W Przedszkolu Nr 5 przy ul. Chełmońskiego w Łowiczu przed godziną 8 było tylko 3 dzieci. – Nie wiemy ilu jeszcze rodziców dzisiaj przyprowadzi dzieci. Będziemy mieli dla wszystkich opiekę – zapewniła nas dyr. Emilia Raczek. O tej godzinie w przedszkolu było zwykle już około 60% dzieci. 

Na miejscu spotkaliśmy rano burmistrza Łowicza Krzysztofa Kalińskiego, który od rana sprawdzał co się dzieje w miejskich placówkach edukacyjnych.

– Dzisiaj nie miałam z kim zostawić córki. Jutro może babcia nie pójdzie do pracy. Zobaczymy co to będzie później – powiedziała nam mama jednej z dziewczynek.

Aktualizacja 2
W Przedszkolu nr 3 „Pszczółka Maja” nauczyciele są w pracy (od 6.30 do 17), ale nie prowadzą zajęć i nie sprawują opieki. Pracownicy administracji i obsługi nie strajkują, choć – jak mówią – popierają postulaty strajkujących. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor Iwona Kosiorek – o godzinie 7.50 było to zaledwie troje dzieci, ale prawdopodobnie jeszcze po ósmej pojawią się kolejne. W razie potrzeby opiekę mogłaby też sprawować katechetka i asystentka nauczyciela, która ma pełne kwalifikacje. Pracuje też na przykład kuchnia, więc dzieci mają zapewnione wyżywienie.
Rodzice z którymi rozmawialiśmy wyrażali swoje wsparcie dla nauczycieli. – Popieram ich całkowicie, oni pracują nad przyszłością naszego społeczeństwa i należy im się za to wyższe wynagrodzenie – mówiła Katarzyna Kreps, jedna z mam. – Nie mogę się pogodzić z tym, że rząd do takiej sytuacji dopuścił.

Aktualizacja 3
– Jesteśmy bliscy 100% strajkujących nauczycieli – powiedziała nam Marta Matuszewska, przewodnicząca komitetu strajkowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu, gdzie spośród 28 nauczycieli tylko 2 nie przystąpiło do strajku. Dyrektor Artur Balik powiedział nam, że wraz z nimi jest gotów zapewnić uczniom opiekę. Póki co nie ma takiej potrzeby, ponieważ w szkole nie ma ani jednego ucznia. – To pokazuje, że rodzice też nas wspierają – mówi nam Marta Matuszewska. Udało nam się dowiedzieć, że jedna mama przyszła z dzieckiem rano, ale gdy usłyszała, że będzie ono samo w szkole, zebrała je z powrotem.

Komitet strajkowy w SP4 w Łowiczu
Komitet strajkowy w SP4 w Łowiczu

Aktualizacja 4
Przedszkole nr 10 także przyłączyło się do strajku. Społeczny dyrektor placówki Elżbieta Sznicel powiedziała nam, że nauczyciele, którzy nie podjęli protestu zapewnią zajęcia opiekuńcze i dydaktyczne w grupach do ostatniej godziny pracy przedszkola. Nauczyciele powiedzieli też, że nie widać wyraźnej różnicy w ilości przyprowadzanych dzieci w porównaniu z innymi dniami. 

Pod placówką udało nam się porozmawiać z pięcioma rodzicami, mówili m.in. że podchodzą do strajku nauczycieli z dużym zrozumieniem. Nie spotkaliśmy się z jednoznacznie negatywnymi ocenami protestu.

Przedszkole nr 10. fot. tb
Przedszkole nr 10. fot. tb

Aktualizacja 5
Do Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu dzisiaj nie przyszedł nawet jeden uczeń. – Praktycznie do tego momentu nie wiedziałam ilu uczniów dzisiaj będzie. Byliśmy przygotowani do zapewnienia opieki nawet 100 uczniom – powiedziała nam dyrektor Wioletta Puszcz.

Zapewniła też, że egzaminy gimnazjalistów oraz dla uczniów klas ósmych odbędą się bez przeszkód. – Mamy obsadę komisji egzaminacyjnych. Jestem m. in. ja, wicedyrektor, katecheci.

Aktualizacja 6

W Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu uczniowie nie przyszli do szkoły. Nauczyciele przyszli zgodnie ze swoimi planami zajęć, ale, za wyjątkiem katechetów, nie będą prowadzili lekcji. W razie potrzeby opiekę nad uczniami mogą pełnić dyrektor Ewa Chudzyńska i wicedyrektor Marlena Dylik. Rodzice byli informowani z wyprzedzeniem informowani, jeszcze wczoraj po 21 otrzymali od dyrekcji potwierdzenie przez dziennik elektroniczny. 

– Bardzo się cieszę, że rodzice zrozumieli powagę sytuacji i nie przyprowadzili dzieci, co mogłoby doprowadzić do chaosu – mówi dyrektor Chudzyńska.

Nauczyciele z komitetu strajkowego mówili nam, że to dla nich trudna i niezwykle stresująca sytuacja. – Jeszcze wczoraj do 21 mieliśmy nadzieję, że nie będzie konieczności strajku, niektórzy nie mogli w nocy zasnąć – mówili.

Aktualizacja 7
Nie strajkują nauczyciele i pracownicy ze szkoły w Dąbkowicach Dolnych, gdzie trwają normalne zajęcia i próbny egzamin ósmoklasisty. W tej szkole nie odbyło się referendum strajkowe, ponieważ nauczyciele wypowiedzieli się, że nie popierają akcji strajkowej. – Jestem zadowolony z moich nauczycieli – powiedział nam dyrektor Jacek Stelmaszewski.

Aktualizacja 8
– Pod naszą opieką znajduje się obecnie tylko jedna uczennica. Uczestniczy ona w zajęciach świetlicowych pod okiem katechetek i praktykantek – powiedziała nam dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Teresa Sokalska-Lebioda, zaznaczając, że rano w szkole pojawił się rodzic z jeszcze jednym dzieckiem, ale zrezygnował z pozostawienia go w placówce.

W szkole jest siedmiu nauczycieli, którzy są w stanie zaopiekować się dziećmi, które przyprowadziliby rodzice.

Dyrektor zapewnia, że egzamin gimnazjalny w Gimnazjum nr 1 zaplanowany na środę, czwartek i piątek odbędzie się bez przeszkód.

Szkoła Podstawowa nr 1. fot. tb
Szkoła Podstawowa nr 1. fot. tb

Aktualizacja 9
W Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju dzisiaj zwykły dzień – są nauczyciele, są uczniowie. Temat strajku w ogóle nie był tam poruszany drogą oficjalną. Dyrektor Przemysław Jabłoński potwierdza, że nie było nawet żadnego wniosku o zorganizowanie referendum strajkowego. Sytuacja do jakiej doszło nie dotyka wiec jego szkoły bezpośrednio, przyznaje jednak, że z niepokojem patrzy na brak porozumienia pomiędzy rządem a protestującymi, obawia się, że to droga do kolejnego podziału w społeczeństwie.

Aktualizacja 10
W Szkole Podstawowej w Popowie, w której działają również oddziały przedszkolne od rana jest 9 dzieci. – Zapewniamy wszystkim opiekę czyli zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – powiedziała nam dyrektor Grażyna Sobieszek.

Aktualizacja 11
Jak wygląda sytuacja w szkołach średnich, dla których organem prowadzącym jest powiat łowicki?

 

Aktualizacja 12
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu rano zjawiło się kilkunastu uczniów, ale już ok. godz. 9. było ich dziesięciu. Jak wyjaśnił nam dyrektor placówki Jerzy Zabost z uczniami pracowało kilku nauczycieli w ramach konsultacji przed maturą, egzaminami zawodowymi i konkursami. Nie były to zajęcia dydaktyczne ani opiekuńcze. Przypomnijmy, że do szkoły uczęszcza ok. 600 młodych ludzi.

W szkole od rana strajkuje 23 pracowników spośród 30, którzy się w niej zjawili.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu. fot. tb
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu. fot. tb

Aktualizacja 13
Nie bierze udziału w strajku Szkoła Podstawowa w Zielkowicach, gdyż w referendum większość osób opowiedziała się za tym, by nie przystępować do strajku. – Wszyscy nauczyciele i uczniowie przyszli do szkoły, zajęcia odbywają się według planu lekcji – powiedziała nam dyrektor Jolanta Zagawa. Dodała jednak, że szkoła solidaryzuje się ze strajkującymi nauczycielami.

W przedszkolu w Zielkowicach zajęcia odbywają się normalnie.

Aktualizacja 14
Solidarność Nauczycielska jest jedynym związkiem, który zgodził się na rządowe propozycje i odstąpił do strajku. – Każdy nauczyciel musi rozważyć we własnym sumieniu, czy przystąpić do strajku z ZNP – mówi nam Karina Wójcik, przewodnicząca Solidarności Nauczycielskiej na powiat łowicki i nauczycielka w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Płd.

Aktualizacja 15
Pierwszego dnia strajku we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Urząd Miejski w Łowiczu byli tylko pojedynczy uczniowie – 2 w SP nr 7, 1 (ale tylko do godz. 12) w SP nr 1. Trochę więcej dzieci pojawiło się w miejskich przedszkolach, zwykle było to 2 – 4 dzieci. Wyjątkiem są Przedszkole nr 10, gdzie dzieci było ponad 50 (ale tam mniej nauczycieli strajkuje) i Przedszkole nr 7, które w ogóle nie przystąpiło do strajku, więc pracuje normalnie.

Nauczyciele przychodzą do swoich placówek zgodnie z planem zajęć, ale nie podejmują się żadnych działań (nie dotyczy to dyrektorów, wicedyrektorów i katechetów). Nie ma nowych zwolnień chorobowych (mają je tylko ci, którzy chorowali już wcześniej).

Aktualizacja 16

W Szkole Podstawowej w Błędowie zarówno wczoraj, jak i dzisiaj uczniów nie było. W tej szkole do strajku przyłączyło się 10 z 15 nauczycieli. Dyrektor Dorota Osowska już w ubiegłym tygodniu zapewniała, że egzamin gimnazjalny jest niezagrożony. Dzisiaj potwierdził to na sesji rady gminy wójt Dariusz Reczulski. Przypomnijmy, że w gminie Chąśno do strajku nie włączyła się druga szkoła – Szkoła Podstawowa w Mastkach.

Czy popierasz strajkowe zamiary nauczycieli, którzy domagają się podwyżek?

Loading ... Loading ...

Egzaminy gimnazjalne odbędą się raczej bez przeszkód

163 komentarze

 1. PiS skłócił i podzielił Polaków. Mam nadzieje ze ta 13 emerytura dla emerytów będzie przez nich wyśmiana, bo to wyborcza zagrywka. Tak samo jak zagrywki z rolnikami. Ludzie przejrzyjcie na oczy , oni za utrzymanie władzy niszczą i zadłużają nasz kraj. A potem, mi cóż podniosą nam podatki tak że nam się będzie przez wiele lat odbijać czkawką

 2. PiS bez wroga umiera jak trawa bez wody. Fajnie byłoby gdyby teraz rodzice rzucili się do gardeł nauczycielom. Ten niewysoki facet cieszył by się jak biało-czerwoną peleryną.
  EDUKACJA DURNIE!!!!
  EDUKACJA DURNIE!!!!
  EDUKACJA DURNIE!!!!

  • straSZYDŁO

   Cwaniaczku, jaka edukacja najważniejsza jest ciemnota, niech pasą nasze krowy 500+,
   my PISdzielce i tak wiemy jak wam sprzedać hłam i przed wyborami dostaniecie jeszcze parę srebrników !

  • Na brak argumentów najlepszy jest tekst o pisie i prezesie DO ROBOTY CZŁOWIEKU

 3. Ludzie,… już jutro wyjaśnienie zbrodni smoleńskiej są ślady tuska i my to wiemy i jesteśmy już blisko a wy się jakimiś szkołami przejmujecie a i tak potrzebna nam tylko ciemnota w narodzie bo tylko głupi wszystko kupi

 4. a nic nie wiadomo o szkole nr 7,co tam się dzieje

 5. Jutro egzamin gimnazjalny na pewno odbędzie się Gimnazjum w Kompinie.
  No przcież tato nie zostawi syna na lodzie.
  Mamusia na bank będzie w komisji.
  Jest takie cudo co się nazywa karta nauczyciela , co niestety większości rozum odbiera.

 6. Ludzie , dlaczego nie posyłacie swoich dzieci normalnie do szkoły ?
  Postępując w ten sposób wspieracie ten strajk.
  Co to znaczy że dyrekcja …sugeruje pozostać w domu?

 7. Na szczęście u mnie nikomu nie odbiło. Wszyscy pracujemy. Porządne szkoły pracują. Wojna polsko-polska nie jest dla nas interesująca. Szkoda nam dzieci. Dla innych jak widać niekoniecznie.

  • brawo macius ruble przelane

   • A Putin ręce zaciera. Cieszy go konflikt polsko-polski. Nie tylko putin ale i “przychylny” zachód. Niech tylko się zorientują o co chodzi i żeby nie było powtórki z historii. (Rozbiory Polski)

   • Maciek, wyjaśnij mi ? proszę, płacimy jarkowi i antoniemu za rozwalenie polski i skłócenie wszystkich polaków, sam wiesz, jak pięknie podzilili polaków.
    Dlatego po co rozbiory przecież dzięki Jarosławowi jesteście skłóceni ze wszystkimi sąsiadami a wasz najlepszy przyjaciel z Węgier Orban pucuje mi buty, Maciek czy ja przepłacam tym ukrytym g.j.m ?

   • Towarzyszu Władimirze, czy tylko Jarek i Antoś skłóca naród? A twój kolega donald jak mówił że Polska to kraj brudny i biedny nie wkurzył rodaków? Dlaczego on nie załatwił problemów grup zawodowych. Miał na to 8 lat a teraz policja lekarze taksówkarze itd. mają pretensje do partii Jarka, który ma ten biedny i brudny kraj zregenerować po rządach twojego kolegi…

   • A to że jesteśmy skłóceni z sąsiadami to nawet lepiej. Pokazali nam w czasie II wojny światowej jak możemy liczyć na ich pomoc. Na takich przyjaciół to…. Szkoda słów. Pozdrów orbana, jedynego naszego wiernego przyjaciela.

   • A ty putin pewnie zazdrościsz że Polacy dumny naród który nigdy nie bał się twojego ma w końcu godnego prezydenta który nie musi czytać z kartki jak przemawia i nie ma problemu z wirusem filipinskim…

 8. W naszym mieście od lat żaden młody,wykształcony nauczyciel bez znajomości nie znalazł pracy,nawet obsługa jest tylko z protekcji.Większość po uczelniach typu “mazowiecka”,za dokształcanie też zwracane.Dziecko zdolne nie ma szans,gdyż oglądają się tylko na prezenty i faworyzują dzieci znajomych.Niech mają płacone za godziny w których pracują w szkołach i tam sprawdzają klasówki,koniec 3-ma miesiącami wolnego.Odejdą,wreszcie inni dostaną pracę

 9. Jak wam nie wstyd?Każdy co strajkuje niech pokaże PIT to się okaże,ile rzeczywiście zarabiacie.Mówicie o pensji podst.,a gdzie nadgodziny i dodatki?Nic nie powinni wam dołożyć,gdyż wysyłacie tylko dzieci na korepetycje do koleżanek(z których powinni was rozliczać) i nakazujecie rodzicom uczyć dzieci w domu.

  • Nauczyciele płaczą, że nie otrzymują godziwej pensji i nie dostają tyle co mówi MEN. To niech podziękują P. Broniarzowi za wywalczone przez ZNP tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (patrz art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela). Sami się wpakowali w kanał. Ponadto jak można w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy pracować w dwóch placówkach oświatowych. Jaka to jest jakość pracy?

 10. Myślę że od dziś nikt już nie będzie miał wątpliwości która szkoła jest godna uwagi w Łowiczu,gdzie liczy się dobro i przyszłość dziecka,gdzie nikt nie próbuje walczyć o jakieś swoje cele(nie wnikam w ich słuszność,choć osobiście uważam że wielu z nauczycieli powinno zmienić zawód bo nie mają odpowiednich predyspozycji) kosztem tych najsłabszych
  Szykuje się perspektywa nauki w soboty lub w wakacje,bo program musi być wykonany
  Myślę że efekt końcowy będzie taki że nastąpi zmiana systemu wynagrodzeń i pieniądze pójdą za efektami pracy

  • no to nauczyciele sobie dorobią za pracę w soboty

   • Za zorganizowanie strajku nie powinni odrabiać w soboty uczniowie tylko nauczyciele.Uczeń powinien mieć z góry zaliczone tematy,które były przewidziane do realizacji podczas strajku.

 11. JEŚLI CHCECIE POMÓC NAUCZYCIELOM I SKRÓCIĆ STRAJK PRZYŚLIJCIE DZIECI DO SZKOŁY W DNIACH EGZAMINÓW:
  GIMNAZJUM- 10,11,12 KWIETNIA
  SZKOŁA PODSTAWOWA 15,16,17 KWIETNIA
  I TY MOŻESZ POMÓC!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Dokładnie.Żadnego strajku by nie było ,gdyby chociaż 60%uczniów danej szkoły pojawiło by się w niej ,kiedy odbywał się ten straj.O by się działo.Najlepiej gdyby wszyscy przyszli,gdyż wtedy nie byłoby pretensji do żadnego ucznia,a jak wiemy nauczyciele potrafią “przyczepiić”się do ucznia!!##

 12. Stop cenzurze

  Zablokowany był m.in. ten komentarz:
  Do Jan: “A co z meritum jak zwykle NIC? ani be, ani me, ani kukuryku. Tylko obrazić. “

 13. Stop cenzurze

  Dlaczego redakcja NŁ blokuje pisanie kulturalnych komentarzy?!
  Cenzura prewencja jest zakazana, gwarantuje to Konstytucja i Prawo prasowe.

  • Stop cenzurze

   Ta skarga napisana jest z innego IP, aby czytelnicy dowiedzieli się o metodach stosowanych przez NŁ.

  • Renata Kucharska, Redakcja NŁ

   System antyspamowy strony lowiczanin.info blokował niektóre komentarze automatycznie, bez względu na treść. W tej chwili zostało to naprawione. Kulturalne komentarze nie są przez nas nigdy świadomie blokowane.

 14. A co z meritum jak zwykle NIC? ani be, ani me, ani kukuryku. Tylko obrazić.

 15. Trolle obecnej (kończącej) się władzy przestańcie w tych komentarzach obrażać nauczycieli. Dostaliście odgórny przekaz, by dyskredytować nauczycieli ? Wstyd. Nic to wam nie dać, strach przed stratą władzy zajrzał w oczy? Za to rozdawnictwo i głupie pomysły typu świnia + społeczeństwo wam wkrótce podziękuje

  • Masz racje nauczycielom po 1000zl podwyżki a rodzice niech dalej do nocy z dziećmi lekcje odrabiania ewentualnie na korepetycje wysyłają

 16. Do Alutka

  Dlaczego nauczyciele nie mieliby pracować na zmiany np. 8-16 i 13-21 w wybrany dzień, gdy jest zebranie rodziców, czy rada pedagogiczna, …

 17. Do Alutka

  Do Alutka
  Dlaczego nauczyciele nie mieliby pracować na zmiany np. 8-16 i 13-21 w wybrany dzień, gdy jest zebranie rodziców, czy rada pedagogiczna

 18. Do Alutka
  a dalszego nauczyciele nie mieliby pracować na zmiany np. 8-16 i 13-21 w wybrany dzień, gdy jest zebranie rodziców, czy rada pedagogiczna, …

 19. Powinien być zakaz strajków w oświacie jak na zachodzie, 26 godzin przy tablicy jak na zachodzie… przeciż to co jest na zachodzie jest wszystko lepsze…

 20. Czy PiS obniżył pensje dla nauczycieli? skoro się kiepsko zarabia jako nauczyciel to trzeba było wybrać inny zawód, bo powołania to u większości nauczycieli i tak nie ma. Ja bym chciała tańczyć w Łowiczu w balecie ale nie chcą za to płacić więc siedze na kasie w markecie

 21. Każdemu człowiekowi także i nauczycielom należy sie szacunek i więcej pieniędzy…ale nie każdy tak jak nauczyciele może sobie pozwolić na strajk, oleć dzieci i pracy bo i tak im zapłacą. Niech zarabiają więcej ale i więcej pracują..w szkole wszystko na odwal a dzieci w domu uczą rodzice albo korepetytorzy za dodatkowe pieniądze

 22. Puste Obietnice PO

  Podwyżki dla nauczycieli – Szanowni państwo oceńcie sami – wiarygodność oszustów z PO

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=nlfQFfx3NDs

 23. Jarosław polskę zbaw

  krowa 500+
  świnia 100+
  nauczyciel 0+
  A już jutro Smoleńsk-jesteśmy coraz bliżej wyjaśnienia… kasa dla komisji
  a i dla taty dyrektora jeszcze trzeba przelać kasę
  “a ciemny lud i tak wszystko kupi”

 24. jak to pensum to 18 godzin, to pozostałe 22 godziny nauczyciel powinien spędzić w swoim zakładzie pracy, sprawdzać te klasówki, przygotowywać się do lekcji itp. nie brać pracy do domu, wówczas można płacić za 40 tygodniowy tydzień pracy, nie można też równo traktować każdego nauczyciela, bo o ile rozumiem dodatkowe godziny dla nauczyciela matematyki, czy polskiego, to jakie dodatkowe godziny ma nauczyciel WF-u czy śpiewu,
  ktoś już dobrze powiedział, że nauczyciele chcieliby zarabiać jak w europie, ale pracować tyle godzin co w europie to już nie chcą

  • Analityk sond

   Gratuluję – mistrzowskie ułożone pytania sondy. Analogiczne jak w reżimowych mediach.
   Mogło być krótko i obiektywnie tj. 1. Nie uważam, że nauczyciele zarabiają odpowiednio , 2 Tak. Uważam, że są niedoceniani i powinni zarabiać zdecydowanie więcej . 3 Nie ma zdania, A co jest ….. “przy takiej ilości dni wolnych od pracy, jakie mają w ciągu roku nauczyciele”………… Dalszy komentarz zbyteczny , widać z kilometra jakiego wyniku oczekuje Redakcja

 25. Możliwe ze nauczycielki w czasie strajku spacerowały sobie po mieście ? Powinny być w pracy ? Proszę o sprawdzenie tego bo to nie wakacje 🙁

 26. POznajcie swoją?

  Kluzik-Rostkowska z PO:

  „Prawie 60% nauczycieli zarabia 5 tys. zł i my to wiemy….”

  http://pis.org.pl/aktualnosci/kolejne-pusteobietnice-platformy-obywatelskiej

 27. Reforma od podstaw

  Zlikwidować Kartę Nauczyciela,
  Wprowadzić Kodeks Pracy,
  40 h/tyg. pracować,
  26 dni urlopu rocznie,
  Zlikwidować dodatki do wynagrodzenia,
  Zakaz udzielania płatnych korepetycji,
  Ocena nauczycieli od ilości uczniów, którzy zadali matury oraz ilości olimpijczyków, …
  To tak tytułem wstępu.

  • Myślę, że w 2020 roku nauczyciele doczekają się reformy wg tego scenariusza.
   Dodać jeszcze należy:
   Zlikwidować 13stkę, urlop dla podratowania zdrowia, odprawy emerytalne.

   • Bardzo chętnie, ale wychodzę równo o 16 i guzik mnie interesuje, że rodzice nie mogę przyjść na zebranie bo pracują do 16…. Pozdrawiam

   • Do Alutka
    a dalszego nauczyciele nie mieliby pracować na zmiany np. 8-16 i 13-21 w wybrany dzień, gdy jest zebranie rodziców, czy rada pedagogiczna, …

   • Do Alutka

    Dlaczego nauczyciele nie mieliby pracować na zmiany np. 8-16 i 13-21 w wybrany dzień, gdy jest zebranie rodziców, czy rada pedagogiczna

   • Do Alutka

    Dlaczego nauczyciele nie mieliby pracować na zmiany np. 8-16 i 13-21 w wybrany dzień, gdy jest zebranie rodziców, czy rada pedagogiczna, …

   • Do Alutka

    Jak ma się taki zmysł organizacyjny to współczuję. Pozdrawiam.

   • Do Alutka

    To jest kwestia ułożenia planu pracy.

   • A co Ty myślisz że ludzie pracują tylko do 16? 😉 nie widzę przeszkód, żebyście i wy pracowali na zmiany.

 28. Czy ta “Pani nauczycielka” z Przedszkola nr 5, która z uśmiechem na ustach pozuje sobie do zdjęcia, będzie dalej tak jak dotychczas krzyczeć i wydzierać się na dzieci? Dzieci się jej boją. Co na to Pani dyrektor z tej placówki?

 29. Łowiczak

  Co robią nauczycielki w czasie strajku ?
  MALUJĄ PAZNOKCIE

 30. Łowiczak

  Co robi nauczyciel w czasie strajku ?
  UDZIELA KOREPETYCJI

 31. Po komentarzach widać ze nauczyciele tu brylują…..Ja bym Wam dał nawet po 2000 podwyżki tylko niech dziecko uczy sie w szkole a nie tylko realizuje program a do domu lekcje po 2-3 h.

 32. Łowiczak

  Co robią nauczyciele w czasie strajku ?
  UDZIELAJĄ KOREPETYCJI

  • W czasie strajku musza być w miejscu pracy. Po zakończeniu godzin pracy? Czemu nie, przecież za strajk nam potrącają z pensji, więc z czegoś żyć musi.

   • Łowiczak

    Naprawdę ??????
    Chyba żart.
    W takim razie powinni strajkować 8 godzin dziennie – bo niby tyle pracują – czyli przynajmniej do 16 tej, a nie tylko godziny dydaktyczne, czyli po 3 -4.
    Nauczycielu

 33. Kluzik-Rostkowska z PO

  „Prawie 60% nauczycieli zarabia 5 tys. zł i my to wiemy….”

  http://pis.org.pl/aktualnosci/kolejne-pusteobietnice-platformy-obywatelskiej

 34. MAGDALENA

  JAKIE TAM PODWYZKI,NAUCZYCIELE KASY MAJĄ PO USZY, ZOBACZCIE JAKIMI FURAMI JEŻDŻĄ, A JAK WYGLADA NAUKA W SZKOLE, NO TYLE O ILE. A SKĄD SIĘ BIORĄ KOREPETYCJE, JEDNA PANI DRUGIEJ PANI I KASIORA WPŁYWA. PODWYZKA NIC NIE ZMIENI,NAUCZANIE POZOSTANIE JAK DOTYCHCZAS

 35. Skala strajku nauczycieli na tyle zaskoczyła rząd, że coraz poważniej brane jest pod uwagę przejęcie negocjacji przez premiera Mateusza Morawieckiego. Także ze strony związkowców płyną sygnały, że dalsze rozmowy w obecnej konfiguracji nie mają sensu – dowiedział się nieoficjalnie Onet.

 36. Jack Black

  Szanowni nauczyciele, weźcie przykład z pana kosiorka! Źle było w szkole w błędowie to przekwalifikował się chłop na starostę! Można?! Ja się pytam. Można, tylko wystarczy wiedzieć komu dupę lizać.

 37. Szydełko

  Te pieniądze nauczycielom się należały!

 38. Ja bym im dał kopa w d…!!! Ponad 3m wolnego w skali roku, do roboty lenie! 18 godzin na tydzien pracy za dużo? ! Biedronka czeka.

 39. A propo pensji nauczycieli, mając chwilę czasu przejrzałem oświadczenia majątkowe i natrafiłem na kilka perełek. Dochód żony (pedagoga) przychód z pracy za 2018 rok 78 482,58 co dało mi po wrzuceniu w kalkulator wynagrodzeń (wiem, że to błędne obliczenie, bo tutaj mamy kartę nauczyciela, ale prawie odzwierciedla dochód) 4 623,64 miesięcznie netto. Druga perełka 14h (lekcyjnych) w tygodniu nauczyciel języka obcego w szkole średniej 2 611,47 netto miesięcznie. Ludzie myślcie, sprawdzajcie, nie wierzcie propagandzie, bo prawda jak zwykle leży po środku…

  • to jeszcze daleko dla panienki z NBP, która nie wiadomo co robi a zarabia 53 tysiące na miesiąc

  • Anonim pisiorku sprawdz ile w radach nadzorczych wyuczeni wasi propagandziści zarabiają a nie lustrujesz nauczycieli .

   • Przestań jeść ośmiorniczki i zejdź na ziemię. Hipokryzja poziom ekspert…pokażcie PITy, niech protestują rzeczywiście Ci, którzy mało zarabiają a za nimi przemawają wyniki. Przykład I LO taka dobra kadra a z roku na rok coraz niżej w rankingu, odeszli NAUCZYCIELE zostali “profesorowie” MWSHP. Źle “wam” korporacje stoją otworem…ale umiejętności brak… W zakładach produkcyjnych mnóstwo mgr i jakoś nie kwiczą…

 40. Poczytaj zanim coś napiszesz. Zobacz kto dostanie te dopłaty, jaki procent producentów…wierzysz w propagandę Jarosława? Pieniądze dostanie kilka procent gospodarstw. Żeby otrzymać dofinansowanie trzeba prowadzić produkcję rodem z PRL. Takie tam są wymagania.

 41. Podwyżki 2019 r.
  Nauczyciele – 15%
  Rodzic ucznia (urzędnik KSC) – 2,3%
  i o czym my tu mówimy???

 42. Szydełko

  Te pieniądze im się należały!

 43. Zastanawiam się, czy jeśli nauczyciele- daj Boże- wywalczą podwyżki, to czy szczęśliwi pedagodzy z Dąbkowic też je wezmą???

 44. Nauczyciele chcą podwyżki, to dobrze byłoby napisać, ile zarabiają. Bo informacje w ogólnopolskich mediach wydają się mało wiarygodne.
  A w pijarskiej, gdzie nie ma karty nauczyciela, to podobno mają najwięcej. Po co by mieli strajkować?
  P.s. Nie da się was czytać, bo reklam więcej niż treści.

  • W pijarskiej nie ma karty nauczyciela???? Wiesz, o czym mówisz? Pensja z widełek ja w kazdej innej szkole. A dodatki uznaniowe, jak w każdej innej szkole.

 45. Zastosowac rade p. Walesy i palowac. Strajk jest polityczny walka o wladze miedzy PO a PiS . A szkoly i tak beda likwidowac tak jak zlikwidowano zaklady pracy zreszta tez poprzez strajk robotnikow.

 46. Rolnikom dopłaca się za to, że po wyhodowaniu świń czy krów to oni a nie nikt inny będą mieli zyski. Szkoda, że rząd nie myśli o nauczycielach, ale wiadomo dlaczego. Rolnicy na pewno poprą PIS! Społeczeństwo liczy tylko 18 godzin, a przeciez to tylko godziny dydaktyczne! Gdzie rady, zebrania, szkolenia, przygotowania do lekcji, sprawdzanie prac? A wakacje? W szkole średniej do połowy lipca rekrutacja, a po 20 sierpnia poprawki, przygotowania do następnego roku? Czy to rzeczywiście 2 miesiące wolnego?

 47. Wszystkim należy się więcej pieniędzy ale nie wszyscy rujnują przez to plany innym. Nie dla strajku

  • do Anonim

   Chcesz żeby lebiegi uczyły nasze dzieci??? trochę pomyśl (nie boli).
   za te pieniądze nikt poważny nie przyjdzie pracować do szkoły, no chyba że matki, które mają małe dzieci muszą, jeśli chcą mieć więcej czasu dla dzieci.

  • Jak lekarze i pielęgniarki odeszli od łóżek chorych to takich lamentów nie było. A wtedy zagrożone było zdrowie i życie ludzi. A teraz to najwyżej będą przyjmować w/g świadectw (konkurs świadectW)

 48. Rolnicy, policja, pielęgniarki itd. mają prawo do strajku. Każdy może strajkować. Aby strajk miał sens, aby liczono się ze strajkującymi to musi być on odczuwalny. dlatego rolnicy blokuja drogi. Inni wdzierają się do sejmu i okupują korytarze. Każda grupa zawodowa ma prawo strajkować.

 49. Szkoda, że Dyrekcja przedszkola nr 10 nie dała rodzicom jasnego przekazu, że jej pracownicy przyłączają się do strajku. Otrzymaliśmy jedynie informację,że zajęcia od 08.04 odbywają się normalnie. Inne placówki mogły w sposób w sposób klarowny poinformować wcześniej rodziców o strajkujących pracownikach i poprosić rodziców o zapewnienie im pociechom opieki.Dzieci widząc rano strajkujących na korytarzu nauczycieli były mocno wystraszone. Można było tej sytuacji uniknąć. Grunt to dobra komunikacja na linii dyrekcja- rodzic.

  • To lepiej żeby Panią szanowną odprawili z dzieckiem do domu?????Tym z mops’u to się nijak nie dogodzi

   • Lepiej żeby w sposób klarowny przedstawili jak będzie wyglądać praca przedszkola w tych dniach. osobiście zostawiłabym dziecko w domu, wiedząc, że pracownicy przedszkola przyłączają się do strajku.

   • to trzeba było zostawić w domu, inni jakoś pomyśleli

   • Proszę czytać ze zrozumieniem. Nie otrzymaliśmy informacji, że placówka przyłącza się do strajku. Starsze dziecko nie poszło do szkoły, ponieważ zostaliśmy poinformowani o strajkujących pracownikach i poproszeni o pomoc w zapewnieniu opieki. Osobiście strajkujących nauczycieli popieram. Pozdrawiam

   • “To lepiej żeby Panią szanowną odprawili z dzieckiem do domu”
    Pragnę Szanowna panią poinformować,ze w przedszkolu nr.10 wisiała wywieszka o treści :DRODZY RODZICE Od 8.04.2019 r./poniedziałek/ przedszkole zapewni wszystkim dzieciom opiekę dydaktyczno-wychowawczą.
    pieczątka i podpis
    do dalszej treści komentarza się nie odniosę…..

 50. Też nie popieram nauczyciel. Są różne zawody do wyboru można wybierać. I szanować pracę innych a nie stawiać się ponad innych jako lepsi. A o ciezkich tornistrach dzieci nie słychać. Nikt z tym nie walczy. Tak im zależy na dzieciach i chorych plecach młodego społeczeństwa.

 51. Psy szczekają karawana idzie dalej …

 52. Jack Black

  Dalej głosujecie i popierajcie PiS a wszystkim będzie żyło się lepiej. Brawo dla zwolenników prostactwa i głupoty. A na marginesie, też mieliście na buźkach Pisowski uśmieszek kiedy trzeba było wynająć opiekunkę lub wziąć urlop aby sprawować opiekę nad dziećmi? Gdzie teraz ten wasz dyktator? Schował się w kocim szańcu przy Nowogrodzkiej?

 53. Strajkuszesz, nie pracujesz. Rozumiem, ze pensja im sie nie nalezy za godziny w ktorych strajkuja. No i nie rozumiem kto ich wpuscil do szkoly skoro nie pracuja.

 54. dzięki 500+ moja rodzina odrzyła, codziennie mogę się delektować moim ólubionym winiem Amarena o bżoskwiniowym smaku. Durzo nie pije, bardziej smakuje, gura 4-6 bótelek dziennie. Mojim dzieciom tesz daje, niech mają coś z rzycia !!! Józ mam emeryturę bo mam dórzo dzieci i z moim konkóbentem staramy się o kolejne, szczególnie po romantycznyh kolacjach, odkąd mamy 500 + to mamy otwarty zeszyt i możemy brać ile hcemy nawet w nocy. Ostatnio w ramach promocji tzw. 5 kaczynskiego było 5 set + czyli 5 setek wudki + bimberek gratis.Ja też nie hodziłam do szkoły za wiele a jak durzo osiągnęłam

 55. Walczcie o swoje bo jak nie teraz to nigdy. Psy szczekają karawana idzie dalej …

 56. Bratkowiczanin

  Niesolidarny związek zawodowy “Solidarność” pokazał swoja prawdziwą twarz. Wczorajsze uzasadnienie przez Pana Proksę (radny Powiatu Ostrowieckiego z ramienia Pis-u) podpisania ugody z rządem poniżej wszelkich standardów. Jako rodzic popieram strajk i wspieram Was. Nauczyciele nie pękajcie, nie dajcie się podzielić. Taktykę podziału środowiska rząd zastosował wobec niepełnosprawnych i co dostali. Figę z makiem. Pamiętajcie o tym.

 57. Te pieniądze im się po prostu należą!!!!

 58. Naleza im sie podwyzki ale bez przesady 1000 zlotych tyle podwyzki to od 15 lat pracy niedostalem pan rostowski minister finansow PO kiedys wyszedl i powiedzial pienidzy niema i niebedzie wszyscy sie pozamykali i strajkow nie bylo ale teraz jest za dobrze jak za malo zarabiaja ti roboty jest duzo asz sie prosza mozna isc zarobic ale nie po 18 godzin w tygodniu

 59. Wstyd jest być nadal w “Solidarności” nauczycielskiej . Podpisali porozumienie ale się nie cieszyli…

  • Można się wypisać.

   • A nawet trzeba się wypisać. Widzieliście wstyd na twarzach tych co podpisywali porozumienie? Widzieliście ich zażenowanie i wstyd? Wiedzieli, że obciach ale tak musieli bo szkoda ciepłej związkowej posadki.

 60. Z tymi nauczycielami i ich całym strajkiem to zwykły CYRK!!!!
  W którym zawodzie pracujesz 18 godzin tygodniowo…..
  W którym wakacje ferie i wszystkie weekendy wolne…
  Jak chcą strajkować to proszę od 20 czerwca

 61. Niezależny samorządny związek zawodowy “Solidarność z Rządem” podpisał porozumienie w wyniku którego rolnicy dostaną 500 zł na każdą krowę i 100 zł na śwynię.

 62. Dokładnie. Wielki mi nauczanie że dzieci na korepetycje chodzić muszą. Nauczyciele tłumaczą że program szeroki i nie ma czasu na dokładne wytłumaczenie ale strajkują nie dlatego żeby zmniejszyć podstawę programową tylko kasy im mało. A rodzice dzieci na korepetycje niech dalej wysyłają. PARANOJA!!

 63. Radny PiS podpisał uzgodnienia z wiceprezeską PiS.Taką mamy solidarność.

 64. Niech pracują 8 godzin jak inni ludzie to i pensje większe… A tu wakacje, przerwy świąteczne, ferie…. Który inny pracownik tak ma?… Pół z dziećmi a resztę czasu niech sprawdzają prace w szkole jak są tacy umeczeni… I niech nie biorą prac uczniów do domu… RODO się kłania… Co mają powiedzieć rodzice, którzy pracują na 8 a czasem na 12 godzin, a później siedzą jeszcze z dzieckiem nad lekcjami?

 65. ZLE W SZKOLE ZA KASĄ W BIEDRZE BĘDZIE LEPIEJ ZAPRASZAMY.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.