Dziś 18 kwietnia o godz. 9. uczniowie klas trzecich gimnazjów rozpoczęli rozwiązywanie pierwszego z sześciu testów, składających się na egzamin podsumowujących trzy lata ich nauki. Egzaminy potrwają do piątku, ich wyniki są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Łowicz. Egzamin gimnazjalny klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu.

W Szkole Podstawowej nr 1  w Łowiczu, w której strukturach znajduje się dawne Gimnazjum nr 1 do egzaminu przystąpiło 56 uczniów z trzech klas. O godzinie 9 rozpoczęli rozwiązywanie testu z pytaniami z historii i wiedza o społeczeństwie. Mają czas do godz. 10. Potem nastąpi przerwa, w czasie której będą mogli się m.in. posilić, po czym od godz. 11. rozpoczną rozwiązywanie kolejnego testu – z języka polskiego.

W czwartek, 19 kwietnia od godz. 9. będą rozwiązywać test z pytaniami z przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii i fizyki, a od godz. 11. z matematyki. W piątek 20 kwietnia egzamin dotyczyć będzie języków obcych, o godz. 9 na poziomie podstawowym, a od godz. 11. rozszerzonym.

Wicedyrektor szkoły Jolanta Urbanek powiedziała nam, że w ramach przygotowań trzecioklasiści co miesiąc rozwiązywali testy z wybranych przedmiotów, natomiast w grudniu i lutym wzięli udział w egzaminie próbnym.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.