W ratuszu trwa sesja Rady Miejskiej, jednym z jej punktów miała być dyskusja i ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia terenu przy ul. Miodowej na os. Górki. Na wniosek jednego z radnych punkt ten został jednak zdjęty z programu obrad.

Przypomnijmy, że diecezja łowicka chce, korzystając z zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nabyć nieruchomość aby wybudować tam ośrodek duszpasterski, z kościołem – planowane jest erygowanie nowej parafii. Sprzeciwia się temu część mieszkańców osiedla, która chce, aby na terenie tym powstał osiedlowy ośrodek kultury lub nowe przedszkole.

Wniosek o zdjęcie z programu sesji dyskusji o przeznaczeniu terenu złożył radny Marek Boroski, który argumentował to tym, że nie jest to dobry dzień na dyskusję, która może wywołać wiele złych emocji – na kilka dni przez Dniem Wszystkich Świętych. Radny Krzysztof Janicki z os. Górki prosił, aby pozostawić punkt, ale przesunąć go bliżej początku sesji, aby około 20-osobowa grupa mieszkańców osiedla, która przyszła na sesję, nie czekała zbyt długo na dyskusję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Trzoska przegłosował najdalej idący wniosek Marka Boroskiego, który poparło 11 radnych. Punkt został zdjęty z porządku obrad, co spotkało się z niezadowoleniem ze strony uczestniczących w obradach mieszkańców Górek – głośno komentowali oni, że decyzja ta jest niepoważna.

Radny Mariusz Siewiera poprosił mieszkańców aby zostali na sesji, sprawę zagospodarowania terenu przy Miodowej chce on w tej sytuacji poruszyć w sprawach różnych, punkt ten jest jednym z ostatnich w porządku obrad. Sesja trwa.

1 komentarz

  1. Bo w Łowiczu mało kościołów jest..

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.