Elon Musk twierdzi, że „większość ludzi może się nauczyć więcej niż im się wydaje”, dlatego powinieneś wybrać naszą szkołę, która pozwoli Ci odkryć i rozwinąć pasje, pokonać trudności dzięki pomocy nauczycieli i zainspirować do rozwoju. Sukces jest szyty na Twoją miarę. Już dziś możesz przymierzyć się do dobrego wyboru, analizując osiągnięcia naszych uczniów.

Efekty nauczania= wynik na maturze
To już tradycja, że wszyscy absolwenci Pijarskiego LO zdają maturę, a wyniki znacznie przekraczają średnią krajową. Wytrwała, wspólna praca nauczycieli i uczniów sprawia, że możemy pochwalić się 100% zdawalnością oraz najlepszymi w powiecie wynikami z matur na poziomie rozszerzonym.

Źródło: OKE Łódź
Źródło: OKE Łódź

Rozwijamy potencjał naszych uczniów
„Dobry wynik EWD zadaje kłam powszechnie powtarzanemu w Łowiczu twierdzeniu, że Pijarskie LO ma lepsze wyniki, bo idą tam zdolniejsze dzieci. Pokazują bowiem, że szkoła rozwija potencjał uczniów” – T. Matusiak NŁ (nr 4/2020).

Jednym z ważnych wskaźników w nauczaniu jest EWD, która polega na wykazaniu, jak dana szkoła rozwija uczniów i wykorzystuje ich możliwości i po prostu „przyrost wiedzy”.

W każdej z grup przedmiotów, matematyczno – przyrodnicznych, humanistycznych, nasza szkoła znajduje się w polu szkoły sukcesu.

Źródło: CKE
Źródło: CKE

Zdobywamy złoto
Nasza szkoła zdobywa tytuł „Złotej szkoły” przyznawany przez miesięcznik „Perspektywy” na podstawie uzyskanych wyników z egzaminów maturalnych oraz osiągnięć z olimpiad przedmiotowych. To ogromne wyróżnienie znaleźć się wśród 100. najlepszych liceów z całej Polski. Jest to także dowód na to, że sukces maturalny to wynik zaangażowania i wspólnej, zespołowej pracy nauczycieli i uczniów. Każdy jest ważną częścią próby szlachetnego kruszca.

94. miejsce w kraju i 6. miejsce w województwie łódzkimw rankingu Perspektywy 2020

Jesteśmy wśród najlepszych w Polsce

Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych i sportowych. Przynosi to im ogromną satysfakcję. Wcale nie jest najważniejsza dla nich nagroda, ale możliwość rozwinięcia pasji:
Wyróżnienie mnie jako laureata [Olimpiady Historycznej] stanowi ważne docenienie wykonanej pracy i zachętę do pogłębiania pasji. Co istotne, osiągnięcie to wiąże się z maksymalną liczbą punktów rekrutacyjnych, przyznawanych na wszystkich uniwersytetach w Polsce, na kierunkach związanych z historią i oczywiście 100% z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Ciekawym przeżyciem było również spotkanie się z osobami z całego kraju podzielającymi moje zainteresowania.

Jan Szurgot, laureat Olimpiady Historycznej

Najważniejsze osiągnięcia są dostępne na stronie pijarska.pl

Komentowanie nie jest możliwe.