Do 5000 zł na mogą pozyskać młode stowarzyszenia lub grupy nieformalne na przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa łódzkiego. Nabór wniosków trwa do 1 października.

Była o tym mowa na spotkaniu z przedstawicielami Łódzkiego Akceleratora Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (dalej FIO) Izabelą Szkiłondź (instruktorem ZHR) i Andrzejem Cybulskim. Spotkanie odbyło się 12 września w sali Urzędu Miejskiego w Głownie.

Głownie goście z Łodzi opowiadali o ogłoszonym właśnie konkursie grantowym “Minigranty”, dającym możliwość ubiegania się o wsparcie młodym organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom (istniejącym nie dłużej niż 30 miesięcy) oraz grupom nieformalnym na realizację działań ze sfery pożytku publicznego. Nabór wniosków trwa do 1 października do godz. 12.00, a realizacja zadań powinna zostać zakończona do 30 listopada br., a następnie rozliczona.
Na co można wykorzystać grant? Na najróżniejsze inicjatywy np. organizację bezpłatnych dla uczestników wystaw, koncertów, warsztatów, zawodów sportowych, pikników itp. Przekrój jest duży, a możliwości szerokie.
W sumie w konkursie “Minigranty” jest do rozdysponowania ponad 200 tys. zł na województwo łódzkie. Generalnie wartość jednego grantu może wynieść do 5 tys. zł, ale w szczególnych przypadkach, gdy zadanie jest duże, istnieje możliwość podwyższenia wsparcia nawet do kwoty 10 tys. zł.

Spotkanie w Głownie 12 września 2018. Fot. EWR

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie www.lao.org.pl, a z biurem Łódzkiego Akceleratora Obywatelskiego można kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod nr 502 293 115 lub mailowo:info@lao.org.pl. ewr

Komentowanie nie jest możliwe.