Na rozprawie 23 marca Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację złożoną przez prokuraturę oraz oskarżyciela posiłkowego i podtrzymał wyrok uniewinniający dwóch łowickich lekarzy – Krzysztofa Biernackiego i Adama Skonecznego.

Rozstrzygnięta w pierwszej instancji przez Sąd Rejonowy w Łowiczu sprawa, dotyczyła narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu nienarodzonego dziecka (pięcioletniej obecnie dziewczynki, która urodziła się z objawami niedotlenienia). Oskarżeni w tej sprawie byli dwaj lekarze oddziału ginekologiczno-położniczego łowickiego szpitala: Krzysztof Biernacki – ówczesny ordynator tego oddziału i Adam Skoneczny – wtedy jego zastępca, dziś kierujący oddziałem.

Jako oskarżyciel posiłkowy w tej sprawie występowała matka dziecka. Stawiany lekarzom zarzut był jednakowy: to na nich ciążył obowiązek opieki nad osobą hospitalizowaną. Zdaniem strony skarżącej, to oni narazili dziecko pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu. Według strony powodowej, ciąża powinna zostać rozwiązana wcześniej, dzięki cesarskiemu cięciu.

W październiku 2016 roku Sąd Rejonowy, po zapoznaniu się z opiniami wielu biegłych, wydał wyrok uniewinniający lekarzy. We wniesionej apelacji prokuratura podnosiła kwestię zaniechania przez sąd pierwszej instancji przesłuchania biegłego z zakresu neonatologii oraz całego personelu, także pielęgniarek, którzy feralnego dnia opiekowali się matką dziecka. Strona apelująca chciała także, aby przedstawiony został przed sądem tzw. raport pielęgniarski.

Sąd Apelacyjny odrzucił jednak apelację i utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w mocy. Uzasadniano to m.in. faktem, że przesłuchanie załogi pięć lat po zdarzeniu zdaje się być bezcelowe. Sąd stwierdził także, że w tej sprawie decydujące są zeznania biegłych z zakresu ginekologii i położnictwa, a ci nie dopatrzyli się w postępowaniu łowickich lekarzy zaniedbań, całe zdarzenie traktując jako przypadek losowy.

Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Łowiczanina.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.