Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu dobiega końca sprawa, w której na ławie oskarżonych zasiada czworo członków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach. Dzisiaj, 28 listopada, sędzia Anna Kwiecień-Motylewska zamknęła przewód sądowy, a wyrok ma zapaść w grudniu.

Istotną decyzją sądu była dzisiaj zmiana klasyfikacji czynu, polegająca na wyeliminowaniu z oskarżenia punktu 3. art. 271 KK, czyli zarzutu działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bądź osobistej. Póki co, nadal pozostaje aktualny zarzut poświadczenie nieprawdy, poprzez sporządzenie protokołu z zebrania, które faktycznie się nie odbyło.

Cała czwórka oskarżonych oraz dwoje ich obrońców (jedna adwokat broni trojga z nich) proszą sąd o uniewinnienie, a w przypadku innej decyzji sądu, o warunkowe odroczenie postępowania na okres roku. Oskarżeni przeprosili za popełnione błędy, ale podkreślali też, że działali w dobrej wierze, nie wyrządzając nikomu krzywdy.

Obrońcy podkreślali m.in. to, że aby mówić o poświadczeniu nieprawdy, musiałoby dojść do posłużenia się bezprawnie wydanym dokumentem i nadania mu biegu prawnego, podczas gdy protokół, który jest przedmiotem tego dochodzenia, nigdy nie został złożony jako dokument i – jako niekompletny – złożony być nie mógł.

Rodzice uczniów z Łyszkowic stanęli przed sądem

7 komentarzy

  1. ,,Działali w dobrej wierze “-to w dobrej wierze podrobiono podpisy innych członków Rady Rodziców ,wyrobiono lewa pieczątkę i poświadczono nieprawdę ?

    • No niestety tak bywa w państwie polskim, czasami składanie fałszywych zeznań pod przysiega przez swiadkow, sąd nazywa “ubarwieniami”….. Więc co dziwić się i w tej sprawie..

  2. Jak najbardziej adres właściwy jak wam nie wstyd

  3. Dziwne, że część osób zamieszana w poświadczenie nieprawdy zawsze znajduje się tam, gdzie są jakieś korzyści i pieniądze.

    Wstyd, drodzy Państwo, udajecie wykształconych ludzi, pracujecie na odpowiedzialnych stanowiskach, a Wasze zachowanie i działanie pokazuje tylko, że słoma z butów wystaje i łakomi jesteście na każdy grosz 😂

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.