Wójt gminy Głowno Marek Jóźwiak zamierza zaproponować Radzie Gminy przeznaczenie w przyszłorocznym budżecie stu tysięcy złotych na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy Głowno
Elżbieta Woldan-Romanowicz

Środków miałby starczyć dla 33 wnioskodawców. Dofinansowanie do indywidualnych projektów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostało ujęte są w planie rozwoju lokalnego gminy Głowno. Gmina wybrała tę drogę zamiast budowy sieci kanalizacyjnej, która – z uwagi na rozległy teren i rozproszoną zabudowę – byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Obecnie mieszkańcy gminy odprowadzają ścieki komunalne ze swoich domostw do zbiorników bezodpływowych, czyli szamb.

W zamyśle władz gminy od 2017 dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków mają być przyznawane tym posiadaczom nieruchomości, którzy w danym roku kalendarzowym zrealizują inwestycję i przedstawią dokumentację potwierdzającą zakończenie budowy. Nie będzie dotacji do oczyszczalni wybudowanych w latach wcześniejszych. Dotacja udzielana będzie jednorazowo na częściowe pokrycie kosztów inwestycji. Równocześnie mieszkańcy będą mogli indywidualnie ubiegać się o dotację z WFOŚiGW.

Więcej na ten temat napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści” za tydzień.

Komentowanie nie jest możliwe.