Obecna sekretarz gminy Łyszkowice jest jedną z kilkunastu osób, przeciwko którym w Sądzie Okręgowym w Skierniewicach prowadzone jest sprawa karna.

Dotyczy ona nieprawidłowości w rozliczaniu europejskich funduszy przez gminę Skierniewice. Urzędniczka z Łyszkowic w latach 2010-2011 na mocy umowy-zlecenia pełniła funkcję kierownika projektu „Myślę, marzę, tworzę – Projekt Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Mokrej Lewej”.

W jej przypadku zarzut dotyczy potwierdzenia nieprawdy poprzez złożenie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które uprawniały ją do kierowania projektem.

Według ustaleń prokuratury zawartych w akcie oskarżenia – z przedłożonego zaświadczenia wynikało, że urzędniczka odbyła to szkolenie jeszcze przed powierzeniem jej funkcji kierownika projektu, podczas gdy w rzeczywistości miało to miejsce już późnej.

W związku z tym – z formalnego punktu widzenia – projekt nie powinien był być realizowany, ponieważ jego kierownik w momencie rozpoczęcia nie miała wymaganych kwalifikacji.

Prokuratura postawiła w związku z tym zarzut poświadczenia nieprawdy, które naraziło Urząd Marszałkowski w Łodzi na utratę kwoty nie mniejszej niż 19.200 zł (zarzut z artykułu 297 K. K.)

Obecna sekretarz gminy Łyszkowice nie komentuje tej sprawy.

Co na ten temat mówi wójt Adam Ruta – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina.

3 komentarze

  1. Gdzie masz wyrok??

  2. Sprawiedliwy

    Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. wcześniej czy później KARMA wraca.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.