Po raz 12. na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie spotkali się seniorzy z różnych zakątków centralnej Polski na Artystycznych Spotkaniach Seniorów “Czar Jesieni”. W tym roku w imprezie udział wzięło 25 zespołów oraz soliści, duety a także gawędziarze.

Wśród zespołów I równorzędne miejsce zajęła: grupa Łucy Babki z Ujazdu zespół Złota Jesień z Kolusdzek i Zespół Skrzynkowianki z Ujazdu. II miejsca przyznano: Chór Radość z Łowicza, zespół Szewcowianki z Bedlna oraz chór Serenada z Radomska. III miejsce zajął: zespół Jawor w Dalikowa, zespół Relaks z Głuchowa oraz Wrzos ze Zdun.

Kategorii „soliści”: I miejsce zajęła Helena Stępniak z Bedlna, II równorzędne miejsca przyznano: Małgorzacie Siemieniec z Kielc i Danucie Guzek z Głuchowa a III miejsce przyznano Elżbiecie Borkiewicz z Pabianic

W kategorii „duety” zwyciężyli: Jadwiga Gotwald i Olga Dąbrowska z Radomska, II miejsce nie przyznano, III miejsce zajęli: Tadeusz Karcz i Tomasz Olczyk z Koluszek

W kategorii „gawęda” I miejsce zajęła Wanda Małek z Radomska, II miejsce – Marianna Pawlak z Rzeczycy oraz Karol Gabara z Głowna, zaś III miejsce zajął Tadeusz Karcz z Koluszek.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.