Na terenie gminy Zduny zakończyły się już wybory na sołtysów i rad sołeckich, trwające od kilku tygodni. W 17 sołectwach sołtysi pozostali ci sami, zmiany nastąpiły w 7 sołectwach.

Nowi sołtysi to: Jan Wielemborek w Bąkowie Górnym, Sylwester Jędrachowicz w Bogori Dolnej, Cezary Bogus w Urzeczu, Maria Bończak w Strugienicach, Małgorzata Koza w Retkach, Sławomir Charążka w Nowych Zdunach i Stanisław Perzyna w Jackowicach.

Więcej o wyborach w najbliższym, papierowym wydaniu NŁ.

(td (tomasz.debowski@lowiczanin.info) )

Komentowanie nie jest możliwe.