Mieszkańcy ulicy Jana Pawła II w Żychlinie wystosowali pismo do burmistrza Żychlina z prośbą o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu w sklepie nocnym przy ulicy Jana Pawła II 7. Pod pismem podpisał się nawet proboszcz ks. Wiesław Frelek.

To kolejny protest mieszkańców, którzy nie chcą sklepu monopolowego, znajdującego się naprzeciwko skweru za kościołem. W lipcu 2013 roku na wniosek mieszkańców Urząd Gminy w Żychlinie cofnął przedsiębiorcy koncesję na sprzedaż alkoholu. Ten odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i wygrał. SKO domagało się od urzędników konkretnych dowodów, że to klienci tego sklepu zakłócają ciszę nocną.

Wprawdzie interwencji policji było wiele, ale okazało się, że policja nie posiada wystarczającej dokumentacji, która mogłaby przekonać urzędników o słuszności zarzutów. Policyjne notatki z podejmowanych interwencji były zbyt ogólnikowe albo ich nie było. W efekcie sklep monopolowy nadal istnieje, a okoliczni mieszkańcy wciąż nie mają spokoju w nocy, zwłaszcza latem, gdy alkoholowe libacje odbywają się w pobliżu sklepu, w bramie pobliskiego podwórka lub na skwerku po przeciwnej stronie ulicy.

Czy nowe zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości zachęcą samorząd do ograniczenia handlu alkoholem w nocy? – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Komentowanie nie jest możliwe.