Skarga na wójta Krzysztofa Kołacha na brak remontów na drodze gminnej Bedlno-Kamieniec, złożona przez Jolantę i Stanisława Wodzyńskich 4 grudnia 2017 roku, została przez Radę Gminy Bedlno odrzucona przy jednym głosie przeciw.

Wójt Krzysztof Kołach podczas sesji Rady Gminy Bedlno, 28.01.2018. Fot. D.Grąbczewska
Wójt Krzysztof Kołach podczas sesji Rady Gminy Bedlno, 28.01.2018. Fot. D.Grąbczewska

Dyskusja na temat skargi była bardzo burzliwa i chaotyczna, pojawił się za to nowy wątek: braku przyłącza do wody u Zofii Ch., która mieszka przy tej drodze.

Skarżący nie przyszli na sesję, spodziewając się, że ta zamieni się w targowisko. Przewidywali, że będą padać różne zarzuty, a i tak nic w takiej atmosferze nie zostanie wyjaśnione. Zadowolili się, że tuż po skardze, na zlecenie gminy, na drogę wywieziono kilka przyczep z żużlem, wycięto przydrożne krzaki i oczyszczono przepust rowu melioracyjnego.

Przewidywania skarżących potwierdziły się, bowiem obrady radnych, w tym punkcie sesji, zamieniły się w zarzuty pod adresem skarżących.

Obszerny materiał na ten temat przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Komentowanie nie jest możliwe.