Trwa likwidacja Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kocierzewie. Decyzja taka zapadła w połowie 2016 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej. Obecnie trwa wyprzedawanie sprzętu rolniczego, a dwie bazy – w Kocierzewie Południowym i Północnym znalazły już nabywców.

Budynek główny SKR w Kocierzewie. Fot. A. AntosiewiczBudynek główny SKR w Kocierzewie. Fot. A. Antosiewicz

O problemach spółdzielni wiadomo było już w 2015 roku, gdy walne zgromadzenie przyjęło uchwałę intencyjną o jej likwidacji. Z rozmowy, jaką przeprowadziliśmy wtedy z księgową i członkiem zarządu Krystyną Wołek oraz prezesem Waldemarem Woźniakiem, dowiedzieliśmy się o przedłużających się kłopotach finansowych Spółdzielni. Jak nam wtedy powiedziano, wynikały one przede wszystkim z braku zamówień na usługi – zarówno na zimowe utrzymanie dróg oraz usługi dla rolników.

Spółdzielnię wykańczały też podatki oraz spłata rat kredytu obrotowego, zaciągniętego na bieżącą działalność. Kulą u nogi były też straty powstałe jeszcze w latach ubiegłych. Bieżący przychód wystarczał jedynie na spłatę poprzednio zaciągniętych zobowiązań. Po podjęciu uchwały intencyjnej, Spółdzielnia wkroczyła w okres szczególny. Z nadzieją oczekiwano nowych zleceń lub bardzo śnieżnej i mroźnej zimy. Nic takiego się jednak nie wydarzyło.

Więcej o procesie likwidacji – kto go prowadzi i jak długo może potrwać oraz o planach nabywców obu baz dotyczących ich wykorzystania w przyszłości – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina.

Komentowanie nie jest możliwe.