Rośnie ilość śmieci przypadających na 1 osobę w Żychlinie. O ile jeszcze niedawno było to 218 kg na osobę rocznie, to teraz jest to już 241 kg na osobę. Ponieważ za kilka miesięcy gmina musi rozpisać przetarg na odbiór śmieci, już teraz wprowadziła nowy system odbioru odpadów, by opłata nie wzrosła.

W blokowiskach odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, metale, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe) odbierane będą po zapełnieniu pojemnika lub nie rzadziej niż 9 razy w ciągu roku, zaś zmieszane odpady komunalne – co tydzień. Fot. Dorota Grąbczewska

Nowe zasady wejdą w życie najprawdopodobniej w połowie marca. – Zmiany jakie wprowadziliśmy mają zmniejszyć nam koszty, by w konsekwencji nie trzeba było podnosić opłaty za odpady – wyjaśniał wiceburmistrz Zbigniew Gałązka na komisji 26 stycznia.

– Po podniesieniu opłaty za śmieci do 10 zł od osoby miesięcznie od opadów posegregowanych i 15 zł nieposegregowanych, gmina do gospodarki odpadowej nie dokłada. Wcześniej musiała dopłacić za rok ponad 200.000 zł.

Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów według nowych zasad, przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Komentowanie nie jest możliwe.