Święto Patrona oraz Święto Szkoły – dziś, 31 października, głowieńska “Trójka” fetowała podwójnie. Najpierw dostojnie uczczono patrona placówki – Tadeusza Kościuszkę, a następnie – już na wesoło – zorganizowano pokazową lekcję, w której rolę uczniów odegrali nauczyciele, a nauczycieli – uczniowie. Nie było grzecznie. 

Dzisiejsze świętowanie stało się również okazją do podkreślenia sukcesów, jakie na przestrzeni ostatnich 12-stu miesięcy stały się udziałem uczniów “Trójki”. Posypały się nagrody za I miejsce  w ubiegłorocznej miejskiej zbiórce surowców wtórnych. Oficjalnie zaprezentowano zdobyty wspólnym wysiłkiem nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły certyfikat Szkoły z Klasą 2016/2017. Obwieszczono, że placówka otrzymała pieniądze na kolejny sprzęt interaktywny z rządowego programu “Aktywna Tablica”.

W drugiej części uroczystości, okazało się, że Święto Szkoły, to dzień, w którym może zdarzyć się wszystko, nawet … niegrzeczni nauczyciele i grzeczni uczniowie. Usadzeni w ławkach nauczyciele dali do wiwatu nastoletniej nauczycielce nie tylko swoim wyglądem. 

Więcej na temat świętowania w SP 3 w jednym z najbliższych gazetowych wydań WG. 

Komentowanie nie jest możliwe.