Mieszkańcy Łowicza mogą już na bieżąco śledzić stan jakości powietrza. Władze miasta zainstalowały trzy czujniki służące do pomiarów.

Łowickie wskaźniki na stronie airly.eu. Stan na 19 lutego godz. 13.57. Fot. Screen z aIrly.eu

Czujniki zostały zamontowane na terenie Przedszkola nr 7 na Górkach, na Szkole Podstawowej nr 3 na Korabce oraz na sali OSiR I przy ul. Jana Pawła II. Jakość powietrza, jaką rejestrują można teraz sprawdzać przy użyciu strony internetowej www.airly.eu albo poprzez aplikację na telefon komórkowy.

Urządzenia pokazują zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi bardzo drobnymi, drobnymi oraz średnimi, wyrażoną w mikrogramach, jak i w procentach względem dopuszczalnej dobowej normy (wskaźnik równy tej normie to 100%, każde odchylenie w jedną czy w drugą stronę to jego zmniejszenie bądź zwiększenie). Wartość PM, służąca do określania klasyfikacji danego pyłu, oznacza największą średnicę jego drobinek i wyrażana jest w mikrometrach.

Jakie pomiary odczytaliśmy 19 i 20 lutego – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina.

Komentowanie nie jest możliwe.