Tylko do końca tego tygodnia lokatorzy budynków Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mają czas na podanie stanów wodomierzy. Od 1 czerwca będą bowiem obowiązywały nowe, wyższe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Decyzje o podwyżkach są niezależne od spółdzielni. Zostały wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu z 31 marca tego roku, z datą obowiązywania od początku czerwca. Podczas głosowania uchwały przeciwny był jeden radny, od głosu wstrzymało się dwoje, pozostali radni byli za. Łączny koszt za wodę i odprowadzone ścieki wzrośnie z 5,62 zł/m3 do kwoty 6,99 zł/m3 (3,13 zł/m3 wody i 3,86 zł/m3 odprowadzonych ścieków – na podstawie zużycia wody). Dotychczasowe stawki wynosiły: 2,54 zł/m3 wody i 2,98 zł/m3 odprowadzonych ścieków.

Stany wodomierzy lokatorzy mogą podawać osobiście w biurze Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w pokoju nr 10 bądź telefonicznie pod numerami tel.: 46 / 837-38-76, 46 / 837-65-10. Niepodanie stanów wodomierzy spowoduje naliczenie zużycia wody i odprowadzania ścieków ryczałtowo, bez możliwości dokonania korekty. mak

(Marcin Kucharski)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.