Dziś, 11 czerwca o godzinie 10.30 rozpoczęło się w sali na „Szkiełkach” XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Obrady otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Cezary Dzierżek.

Podczas zebrania zaprezentowane zostało sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności SPiGDB w 2017 roku. Ponadto, członkowie Stowarzyszenia dyskutowali na temat finansów. Przewodniczący obrad, Krzysztof Lisiecki zaprezentował sprawozdanie z budżetu za rok 2017. Zgromadzeni decydowali również na jakie cele przeznaczyć środki z budżetu na rok 2018. Przewidziano również dyskusję programową.

Więcej na temat zebrania przeczytasz w kolejnym numerze „Nowego Łowiczanina”.

1 komentarz

  1. Delegatami była sama młodzież. Co Ci ludzie mogą wiedzieć o dzisiejszych potrzebach ludzi skoro w większości urodzili się w latach 60-tych XX wieku?