Radni Rady Miejskiej w Łowiczu chcą wesprzeć dotacją w wysokości 6000 zł Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Kwestia ta będzie głosowana dzisiaj, 26 stycznia, na Sesji Rady Miejskiej, a po obradach komisji stałych, można się spodziewać decyzji korzystnej dla straży.

St. bryg. Jacek Szeligowski
St. bryg. Jacek Szeligowski

Prośbę o wsparcie komenda PSP przesłała do wszystkich gmin w powiecie łowickim, w tym do miasta. Pieniądze zostaną wykorzystane na zapasowe źródło zasilania stanowiska kierowania komendanta powiatowego. Jest to stanowisko, do którego najpierw napływają zgłoszenia, tam też zapadają pierwsze decyzje o zadysponowaniu poszczególnych jednostek PSP i KSRG.

W przeszłości zdarzały się problemy z działaniem stanowiska, spowodowane przerwami w dostawie energii elektrycznej. Jednostka na ten moment dysponuje agregatem prądotwórczym z lat 70. ubiegłego wieku, który jest już mocno wyeksploatowany.

Aktualizacja

Tak, jak można się było tego spodziewać, radni jednogłośnie zgodzili się na przekazanie Komendzie Powiatowej PSP w Łowiczu 6000 zł. Na sesji podziękował im za to komendant st. bryg. Jacek Szeligowski.

Z taką samą prośbą komenda zwróciła się do 8 z 10 gmin powiatu łowickiego. W trzech z nich (Chąśno, Kocierzew Południowy i Zduny) radni już zdecydowali się na przekazanie pieniędzy, w pozostałych nie było jeszcze sesji, podczas której mogłaby zostać zatwierdzona taka decyzja.

Komentowanie nie jest możliwe.